Studentambassadeur Dorien Keus

Dorien Keus wilde al vroeg theologie studeren, maar gaf die droom op omdat ze geen Grieks en Latijn had gevolgd op de middelbare school. Ze koos dus voor culturele antropologie en werkte vervolgens als kerkelijk jeugdwerker en diaconaal werker. Maar het verlangen bleef sluimeren. “Tijdens het werk ontdekte ik dat mijn plek in de kerk is.” Daarom koos ze voor de premaster en vervolgens de deeltijdopleiding Theologie, die ze combineert met werk en gezin. Ze wil na haar studie aan de slag als predikant.

In het huis van God is ruimte

Als antropoloog leerde Dorien goed te kijken en luisteren. En vooral in de kerk ervoer ze daarvoor ook ruimte. “Waar hulpverleners mensen soms zien als wandelende problemen, is in het huis van God ruimte. De deuren staan open voor iedereen. Mensen worden gezien als mens, met al hun kwaliteiten en tekortkomingen. De kerk is een unieke plek; waar je stil kunt zijn, waar je kunt nadenken over je leven, waar je oude teksten en liederen krijgt aangereikt om je leven voor het aangezicht van God te leven.” Haar studie antropologie gaf haar oog voor de diversiteit aan mensen en geloofsovertuigingen; inspireerde haar om te zien hoe mensen op allerlei plekken hun geloof vormgeven. “Ik leerde er relativeren. Maar in de studie Theologie heb ik geleerd dat ik ook normatief mag zijn. Ik keek altijd al vanuit de context van de samenleving naar de Bijbel en de christelijke traditie, nu leer ik ook andersom te kijken.”

Andere standpunten

Als echte luisteraar hoort ze ook graag hoe medestudenten over bepaalde zaken denken. Bijvoorbeeld tijdens het ‘exposureweekend’, waarin studenten samenkomen om kennis te maken en geloofservaringen uit te wisselen. “Tijdens dit weekend was het Avondmaal in sommige kerken. Enkele studiegenoten kozen ervoor om op zondagochtend naar hun eigen kerk te gaan. Dan hoor ik graag hoe dat werkt bij hen in de gemeente.” Ze voelt zich niet bedreigd door de verschillende standpunten die er binnen de opleiding zijn, hoewel ze het soms wel lastig vindt dat ze niet altijd weet wie ze tegenover zich heeft. “Het scheelt dat ik wat ouder ben, daardoor voel ik me minder snel geïntimideerd door mensen met andere standpunten dan toen ik jonger was. Ik vind het mooi dat ik telkens uitgedaagd word om na te denken over hoe colleges, training en stage zich verhouden tot mijn eigen geloof.”

Denken, doen, geloven

“Ik houd erg van liturgie, dus het themaveld Vieren vind ik erg interessant. De start van de master vond ik met Theologische Existentie ook heel goed. Waar we in de pre-master vooral kennis tot ons namen, kwam hier ook onze persoon in beeld: wie ben je als theoloog?” Vanuit de docenten ervaart ze ook dat die klaarstaan ‘om ons op te vangen als we vallen’. “Dat ben ik uit mijn eerdere studie niet gewend.” Denken, doen en geloven zijn voor Dorien de kernwoorden van de studie. “Geloof in God blijft alleen levend wanneer mensen telkens opnieuw betekenis en vorm geven aan wat door de Bijbel en binnen de christelijke traditie wordt overgeleverd. Tijdens een studie theologie bestudeer je hoe mensen dit doen en ontdek je hoe je hen hierin kunt bijstaan.”