Studentambassadeur Martin van den Hoorn

Al jong had Martin van den Hoorn het verlangen om als dominee in dienst te staan van God. In zijn jeugdjaren worstelde hij met hoe hij God persoonlijk kon leren kennen en ontdekte hij het bevrijdende evangelie: "God vergaf mijn zonde en ik leerde vertrouwen op Jezus als mijn Redder." Deze bekeringservaring zorgde ervoor dat hij ook anderen tot Jezus wilde leiden. Hij zette zich in de gemeente in als diaken en ouderling, maar na tien jaar kwam hij toch tot de conclusie dat hij de kerk fulltime wilde dienen. Hij volgde daarom eerst de premaster en nu de master Theologie.

Aandacht voor vorming en weerbaarheid

Het mooie van de PThU vindt Martin dat in het programma de vorming en weerbaarheid van de studenten hoog op de agenda staat. "Goede docenten stimuleren je om een theologisch consistente visie te ontwikkelen. Lastig is daarin dat de gereformeerde theologie vaak ontbreekt in het programma. Dat betekent dat ik de stof kritisch moet lezen en zelf gereformeerde theologie moet lezen om me tot de geboden stof te verhouden." Naast de nadruk op de vorming van een eigen visie is er veel aandacht voor de praktijk. "In het besef dat goede theologie, geleefde theologie is." Verder helpt de PThU in de manier waarop je kunt omgaan met verschillende theologische visies en kun je dat direct in de praktijk brengen. "En dat is iets waar ik als orthodox gereformeerde student behoefte aan heb." 

Verschillende visies

Niet alle studenten en docenten delen Martins kijk op het christelijk geloof, en dat levert zowel interessante gesprekken als wrijving op. "Zelf heb ik de overtuiging dat de Bijbel het Woord van God is en dat het persoonlijke geloof in Jezus noodzakelijk is om getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. De PThU helpt mij om me te verantwoorden over deze kern." Als studenten en docenten onderling is er meestal wel een open sfeer en ontmoet hij respect voor zijn visie. Bovendien heeft de confrontatie met heel andere zienswijzen hem veel geleerd: "Ik had een weerzin tegen het bestuderen van Tillich, omdat hij als vrijzinnig theoloog te boek stond. Tegelijk heb ik in de theologische formulering en doordenking heel veel van hem geleerd. Dat had ik niet gedacht. Als ik terugkijk op het eerste jaar van de master, dan merk ik dat ik meer en meer gevormd word tot theoloog. Soms tegen wil en dank in, maar vaak ook met verwondering over Gods grootheid en Zijn goedheid."

Weet in Wie je gelooft

Uiteindelijk word je geen theoloog door een wetenschappelijke graad te halen, vindt Martin, maar in een levendige omgang met God zelf. "Hij alleen kan je leren en onderwijzen over Zichzelf. Jezus is de enige door wie we God kunnen kennen in Zijn ware aard." Gelukkig ziet hij ook bij de PThU dat hier aandacht voor is. "Het is belangrijk om niet alléén een wetenschappelijke benadering van de Bijbel te hebben. Daardoor zijn al veel mensen van hun geloof gevallen." Toch wijst hij toekomstige studenten erop om voorbereid te zijn. "Weten in Wie je geloofd hebt, zoals Paulus dat zegt, is essentieel als je aan deze opleiding begint."