Studentambassadeur Marco Bijdevaate

Marco Bijdevaate kon zijn creativiteit best kwijt in vormgeving, fotografie en muziek. Maar hij worstelde tijdens zijn hbo-studie Kunst & Economie met de vraag hoe hij met zijn talenten constructief kon bijdragen aan de wereld. Zijn persoonlijke 'gat in de markt' vond hij pas toen hij besloot om Theologie te gaan studeren: eerst via het PThU-traject van de bachelor aan de Rijksuniversiteit Groningen, nu in de master van de PThU. "Later als ik groot ben," heeft hij zich voorgenomen, "word ik rocksterdominee." 

Palet aan inzichten

Aan het begin van de studie Theologie had Marco eigenlijk maar één verwachting: wat kan er nu mis gaan als je elke dag aan de slag mag met de Bijbel? Hij was gretig om te leren, te onderzoeken, schat te graven in teksten die al meer dan 2000 jaar betekenis geven aan gelovigen van alle tijden. Ontzettend belangrijk in de studie vindt Marco de nuance. "We leren op de studie niet hoe we moeten geloven, maar veel meer welke manieren van geloven er zijn en hoe we daar als theoloog mee om kunnen en moeten gaan," vertelt hij. "Dat geldt voor het geloof van een ander, maar ook voor mijn eigen geloof. De studie reikt een palet aan inzichten in de theologie aan die allemaal iets kunnen zeggen over de relatie tussen God en de mens. Ook over mijn eigen relatie met God."

Verrast door veelheid

Met die veelheid van meningen om te gaan, is soms wel lastig - vooral om daar eenheid in te vinden. Hoe mooi hij het ook vindt dat er vele manieren van geloven zijn, en dat ieder mens een unieke relatie tot God heeft: "Dat betekent dat niet elk inzicht in de theologie aansluit bij wat ik zelf ervaar in mijn persoonlijke relatie met God. Het kan dan een flinke zoektocht zijn om verbinding te vinden, of keuzes te maken ten behoeve van mijn authenticiteit." De 'veelheid van dingen' verraste hem sowieso, zowel positief als negatief. "Het is prachtig om te zien op hoeveel manieren kerkdiensten worden ingevuld, en dus op hoeveel manieren mensen antwoord geven op de roep van God om Hem te komen ontmoeten. Maar die veelheid deed mijn hoofd ook enigszins duizelen: kan ik daar straks allemaal uit kiezen?"

Persoonlijke theologie

Zijn ervaringen in de bachelor Theologie bij de Rijksuniversiteit Groningen hebben hem wel geholpen om zijn eigen positie te ontwikkelen, vertelt hij. "De Rijksuniversiteit is niet gebonden aan een kerkelijk stroming. Daardoor ervoer ik veel ruimte. Vanuit een veelheid van inzichten ontstaat er een persoonlijke theologie, gebouwd op de theorieën die we aangereikt krijgen van de experts. Het is interessant hoe die persoonlijke theologieën tot stand komen; nog mooier is het leren waarderen van dat proces en er met elkaar in gesprek over te gaan; elkaar te inspireren, te luisteren naar de expertises van de ander. Een theoloog is niet gemaakt om alleen te studeren."

Warme gemeenschap

Alleen studeren is ook bij de PThU niet aan de orde. "Ik kwam in een hele warme gemeenschap binnen toen ik aan theologie begon. Een bruisende PThU in Groningen waar studenten en docenten samen aten, spraken, koffie dronken, discussieerden en op de woensdag ook samen vierden. Na twee jaar corona moet dit weer aantrekken, soms zijn er al weer glimpjes van de goede oude tijd en klinkt de gezelligheid weer door de gangen." Hij is erg te spreken over de docenten van de PThU. "We mogen kennis en informatie ontvangen van experts die een passie hebben voor theologie. Je merkt aan alles dat zij ons een warm hart toedragen en ons op elk vlak willen helpen om uiteindelijk ook aan de slag te kunnen in het veld." Die hulp is nodig: "We kunnen allemaal veel informatie tot ons nemen, maar het vergt kennis om daar ook heilzaam mee aan de slag te kunnen. Hoe zorgen we dat we alle informatie over God in kunnen zetten zodat Zijn koninkrijk een beetje meer zichtbaar wordt op deze aarde? Het zoeken naar een antwoord op die vraag komt voor mij dicht bij hoe ik de studie ervaar."

Ervaring overstijgt teksten

Wat is zijn favoriete vak? "Ik wilde theologie studeren om het beste verhaal te vertellen. Ik kon daarom ook niet wachten om 'Vieren en (S)preken' te volgen. Daar doe je het allemaal toch wel een beetje voor: de talen leren, teksten kunnen vertalen, dogmatiek erbij en dan tot een tekst en orde van dienst komen die je met elkaar op de zondag tot je mag nemen." Het is extra bijzonder wanneer theorie en praktijk samen komen. "Het is prachtig om erover te lezen, maar wanneer het in de praktijk zichtbaar wordt, gebeurt er iets extra’s. De ervaring overstijgt de teksten die we lezen; het wordt concreet dat wanneer er twee of drie in Zijn naam bijeen zijn, Hij daarbij is. Dan gebeuren er mooie dingen. Ik sta te popelen om mijn gekregen creativiteit als predikant in te zetten in de kerk en in de Kerk." 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.