Home/actueel/PThU agenda/Studiedag Gender en Religie: Echte vrouwen lezen de Bijbel zelf!
3 maart 2017

Studiedag Gender en Religie: Echte vrouwen lezen de Bijbel zelf!

De grootste vernieuwing in de Reformatie was dat protestanten zelf de bijbel moesten lezen en daar hun eigen conclusies uit trekken. Niet langer waren het priester, bisschop en paus die voorschreven wat er geloofd en gepraktiseerd moest worden, voortaan waren het de gelovigen die bepaalden welke waarheid in de tekst van de bijbel verborgen was. Dit gold voor mannen en voor vrouwen. Op deze studiedag bestuderen we het effect van deze revolutie en in het bijzonder wat de opkomst van vrouwelijke lezers betekent voor de betekenis van de Schrift. Interpreteren vrouwen de bijbel anders? Welke impact heeft dit op hun leven als christenen? In hoeverre hebben zij invloed gehad op de algehele visie op de Schrift?

Dr. Suzan Folkerts (RUG) vertelt ons over het begin: hoe, ruim voor Luther, mannen en vrouwen in de laatmiddeleeuwse steden zelf de bijbel en andere religieuze literatuur wilden lezen en er voor zorgden dat er vertalingen in de volkstaal beschikbaar kwamen. Prof. dr. Annette Merz (PThU) spreekt over het vertaalproject Bibel in gerechter Sprache. Hoe vertaal je zo dat het niet langer mogelijk is het de Schrift te gebruiken om onderdrukking en vervolging te legitimeren, zonder dat je de historische tekst geweld aan doet? Dr. Caroline vander Stichele (UvA) spreekt over de 120 jaar oude traditie van collecties bijbelteksten met uitleg: verzamelingen van passages waar vrouwen in voorkomen en/of geprezen of afgekeurd worden, gecombineerd met uitleg, van Elizabeth Cady Stantons Woman’s Bible (1895) tot Hanneke Schaap-Jonkers’ Vrouwenbijbel (2016). Het onderwerp van onze jaarlijkse studiedag over gender en religie staat in verband met het Reformatiejaar in 2017. De dag komt voort uit de samenwerking tussen RUG en PThU en wordt georganiseerd door dr. Mathilde van Dijk (RUG) en dr. Anne-Claire Mulder (PThU).

Datum/tijdstip/aanmelden

Vrijdag

03-03-2017

Aanvang:

13:00

Eindtijd:

17:00

Waar:

Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit GGW
Oude Boteringestraat 38, zaal 253

Kosten

€ 20, ter plekke contant te betalen

Inschrijven

Via een email naar receptie.ggw@rug.nl vóór 24 februari 2017

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, kerkelijk bestuurders, overige belangstellenden