Home/actueel/PThU agenda/Promotie drs. Hans Meerveld aan de Protestants Theologische Universiteit
5 november 2018

Promotie drs. Hans Meerveld aan de Protestants Theologische Universiteit

Hans Meerveld verdedigt zijn proefschrift Opbrengsten van jongerencatechese, Een kwalitatief empirisch onderzoek in vier protestantse geloofsgemeenschappen in Nederland.  

Over het proefschrift

Deze studie gaat over de bijdrage van catechese aan het geloofsleren van jongeren. Daarvoor zijn catechisanten en catecheten geïnterviewd, is een learner report ingevuld en zijn praktijksituaties geobserveerd. De catechisanten hebben verteld wat ze leren van de catechese, de catecheten wat ze willen bereiken en verder is gezocht naar verbanden tussen de inrichting van de leeromgeving (bijvoorbeeld klassieke catechese of mentorcatechese) en de opbrengsten. In geen van de vier praktijken is het gelukt om systematisch kennis over te dragen van de traditie van de kerk, de inhoudelijke opbrengsten zijn fragmentarisch en verbonden met persoonlijke ervaringen. Wel is er verband tussen wat de jongeren op het gebied van geloof bezighoudt en de onderwerpen van de catechese. Op het handelen naar geloof is de invloed gering, catechisanten weten eigenlijk niet wat ze op dat gebied kunnen leren. Daarentegen draagt catechese bij aan het zelfstandig keuzes maken met betrekking tot geloof. De jongeren nemen niet zondermeer over wat aangeboden wordt, maar gaan daar constructief mee om. Catechese vinden ze belangrijk voor de ontwikkeling van een persoonlijk geloof, daarbij noemen ze naast de catecheet ook de rol van de medecatechisanten. De inrichting van de leeromgeving heeft beperkte invloed op de opbrengsten, wel blijkt dat in een hechte en vertrouwde groep eerder echte geloofservaringen worden opgedaan.

Over de promovendus

Hans Meerveld (1951) is afgestudeerd in de praktische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is docent didactiek van de catechese geweest aan de hogeschool VIAA te Zwolle en de Theologische Universiteit te Kampen.

Promotor: Prof. Dr. M. Barnard, copromotor: Dr. A. de Kock

Datum, tijd, locatie

Maandag 5 november om 15.45 uur. De promotie vindt plaats in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.