Home/Over de PThU/Wie zijn wij?/Doneren/ Studiefonds Buitenlandse Studenten
Fondsenwerving PThU
5:15

Bekijk het promotiefilpmje over de nut en noodzaak van het PThU studiefonds voor buitenlandse studenten 

Studiefonds Buitenlandse Studenten (SFS)

Het Studiefonds Buitenlandse Studenten (SFS) maakt het mogelijk voor buitenlandse studenten uit Azie en Afrika die zelf niet over de benodigde middelen beschikken, om bij de PThU te studeren of te promoveren. Giften zijn van harte welkom.

Het fonds steunen?

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL77 INGB 0000 5707 40 ten name van: Protestantse Theologische Universiteit o.v.v. Studiefonds. U kunt zich ook aanmelden als contribuant via communicatie@pthu.nl.


Dank voor uw gift

De kennis die de groep buitenlandse studenten aan onze universiteit vergaart, zetten studenten nadien in voor de kerk in hun eigen land. Soms als predikant in een gemeente, maar steeds vaker ook als onderzoeker en docent aan een theologische opleiding. Zo zorgen zij op hun beurt in hun eigen land voor de theologische vorming en toerusting van een nieuwe generatie studenten. Het grote belang hiervan zult u begrijpen. De aanwezigheid van buitenlandse studenten en hun inbreng draagt ook bij aan het veelkleurige en internationale karakter van ons theologisch onderwijs en onderzoek. Dit is essentieel voor de vorming van de Nederlandse predikant die werkt in een toenemende multiculturele omgeving.

De PThU is dankbaar voor elke gift die helpt deze jarenlange traditie voort te zetten.

Alle steun is welkom

De kosten van verblijf, studie en levensonderhoud bedragen ongeveer € 16.500 per buitenlandse student en een promotietraject kost € 40.000. Het gaat dus om aanzienlijke bedragen. De PThU ontvangt geen rijksbijdrage hiervoor, wat het SFS volledig afhankelijk maakt van giften. Alle steun is welkom; financieel of door mensen in uw omgeving en/of de kerk te attenderen op het fonds en de behoefte aan giften.

Donatie studiefonds buitenlandse studenten