Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Franciska Stark

Medewerkers

Dr. F.  Stark

Dr. F. Stark

Directeur Onderwijs / universitair hoofddocent Praktische Theologie
Locatie:Amsterdam
Afdeling:PT Practices, Onderwijs, Bestuur

Personal Information Ciska Stark

Dr. Ciska Stark Ph.D. (Texel, 26 maart 1963) is assistant Professor of Liturgy and Homiletics at the Protestant Theological University Amsterdam NL. Her research topics are the development of methods on sermon analysis, contemporary preaching practices and laypreaching. She has been working as a minister in the Protestant Church in the Netherlands and as lecturer and rector of the Mennonite Seminary in Amsterdam. She is currently Boardmember of the American Academy of Homiletics. 

E f.stark@planet.nl / f.stark@pthu.nl

Twitter @ciskastark / LinkedIn Ciska Stark

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens
Naam Stark, Franciska (Ciska) Texel, 26 maart 1963

Onderwijs en onderzoek

2018 Directeur Onderwijs PThU/ Universitair Hoofddocent PThU

2014 Directeur Onderwijs PThU/ Universitair docent PThU

2012 Universitair docent PTHU homiletiek/liturgiewetenschap

Januari 2012 Fulltime werkzaam als universitair docent PTHU en coördinator Joint Bachelor VU-PTHU
Onderzoek ‘The Power of Protestant Preaching’ i.s.m. Dr. H. de Leede (PTHU)
2011-2012 Coördinator Joint Bachelor PThU-VU, univ. docent PThU Kampen en Doopsgezind Seminarium VU Amsterdam
2009-jan. 2011 Rector a.i. Doopsgezind Seminarium VU Amsterdam
2008-heden Universitair docent praktische theologie Doopsgezind Seminarium VU Amsterdam (0,5 fte) en universitair docent homiletiek en liturgiek aan de Protestantse Theologische Universiteit locatie Kampen (0,5 fte).
Publicaties Zie bijlage

Opleiding
2009-2010 Leergang Academisch Leiderschap VU Amsterdam
2005-2010 Diverse professionaliseringscursussen t.b.v. academisch onderwijs en –onderzoek
2005 Promotie Theologische Faculteit VU: ‘Proeven van de preek’. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de preek als Woord van God.
Zie verder Bijlage CV

Nevenfuncties
2011-heden Board member Academy of Homiletics
2011-heden Lid redactie Nederlands Theologisch Tijdschrift
2010-heden Lid Liturgiegroep Kerk en Vrede
2010-heden Redactielid ‘Handelingen’, tijdschrift voor Praktische Theologie
2006-heden Redactielid theologisch tijdschrift ‘In de Waagschaal’
2005-heden Werkgroep Kerk en Prediking/ Postille
2001-heden Ledenraad Nederlands Bijbelgenootschap
Zie verder Bijlage CV

Maatschappelijke activiteiten
2006-heden Lid Ereraad / Beschermvrouwe Schuttersgilde St. Antonius en St. Martinus te Lexmond en Hei-en Boeicop
Kerkelijke dienstverlening
- Gemiddeld ca. 20 keer per jaar ben ik voorganger in zondagse kerkdiensten en themavieringen op diverse plaatsen in Nederland. Op aanvraag verzorg ik lezingen, thema- en toerustingsavonden in kerkelijke gemeenten.
Vrije tijd
Wedstrijdschaatsen, wielrennen

Downloads:

Uitgebreid CV

Publicaties

2011 Ciska Stark, Erik Jan Tillema (red.) Kracht van een minderheid. Doopsgezinden in Nederland. Zoetermeer: Meinema 2011, 200 pag.
2005 Proeven van de preek. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de preek als Woord van God. Zoetermeer: Meinema 2005 (Diss.)
Zie verder bijlage

Downloads:

Publicaties