Toekomstgericht kerk-zijn

Kerken in Nederland, en meer in het algemeen in West-Europa en de Noord-Atlantische regio, maken een immense verandering door. Het is gerechtvaardigd om te spreken van een crisis van de kerk in het Westen. Zelfs waar gemeenschappen hopen traditionele kerkelijke praktijken te behouden, is hun relatie met de omringende wereld diepgaand veranderd, met belangrijke gevolgen. Dit onderzoek van PThU en PKN bestudeert hoe de toekomst van de kerk in deze context eruit kan en mag zien.

Contact

  • Foto van Benno van den Toren
    Benno van den Toren
    Projectleider