Toelating bij studievertraging door corona

Door de coronacrisis hebben veel studenten vertraging opgelopen in de afronding van hun opleiding. Dat kan tot gevolg hebben dat studenten in studiejaar 2021-2022 niet kunnen doorstuderen en een heel jaar moeten wachten. Om onevenredige studievertraging door corona te voorkomen, kun je je bij PThU inschrijven als je door Covid-19 nog niet voldoet aan alle vooropleidings- of toelatingseisen. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Wie komt in aanmerking?

Je kunt een beroep doen op de regeling voorwaardelijke toelating als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt niet eerder een beroep op deze regeling gedaan.
 • Je schrijft je in voor een masteropleiding van de PThU.
 • Je hoort bij een van de volgende groepen:
  • Je stroomt in de master in vanuit een Nederlandse universitaire bachelor of het PThU-premasterprogramma.
  • Je stroomt in de premaster in vanuit een Nederlandse hbo- of wo-bacheloropleiding of -masteropleiding.
  • Je komt uit een land binnen de EER, en je hebt een buitenlandse vooropleiding gedaan met een niveau vergelijkbaar met een Nederlandse hbo- of wo-bacheloropleiding of -masteropleiding (in het geval van instromen in de premaster) of universitaire bachelor (in het geval van instromen in de master). Wij waarschuwen je wel dat de intensieve opleiding aan de PThU misschien niet goed te  combineren is met het afronden van een bacheloropleiding in het buitenland.
  • Je bent een niet-EER-student, en hebt een Nederlandse hbo- of wo-vooropleiding gedaan.

Wanneer kom je in aanmerking voor toelating tot de bachelor?

Wil je in studiejaar 2021-2022 starten met de joint bachelor van de PThU en VU? En kom je in aanmerking voor de regeling voorwaardelijke toelating? Dan moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je levert vóór 1 augustus 2021 een positief afrondingsadvies aan van de hbo-instelling waar je je vooropleiding volgt. 
 • Je mist nog maximaal één vak of een maximum van 6 ECTS. 
 • Je behaalt je hbo-propedeuse vóór 1 januari 2022. Lukt dit niet, dan wordt de bachelorinschrijving aan de PTHU/VU beëindigd.

Wanneer kom je in aanmerking voor toelating tot de master?

Wil je in studiejaar 2021-2022 starten met een van de masters van de PThU? En kom je in aanmerking voor de regeling voorwaardelijke toelating? Dan moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Om in te stromen in een van de masters van de PThU mag je een aantal ECTS missen. Je kunt starten met de master als voor jou geldt:
  • Je stroomt direct in vanuit een bacheloropleiding en mist nog maximaal 12 ECTS óf je stroomt in vanuit ons premasterprogramma en mist nog maximaal 6 ECTS. Let op: als je een bachelor en daarnaast het premasterprogramma volgt, kun je beroep doen op één van deze regelingen, niet beide.
  • Je rondt je vooropleiding af vóór 1 september 2022 of voordat je je masterdiploma behaalt. Je kunt je opleiding niet vervolgen of afronden als je niet aan deze voorwaarde voldoet. Je kunt je ook niet opnieuw inschrijven als je je vooropleiding nog niet hebt behaald.
 • Ben je bij de start van de master nog bezig met een bacheloropleiding? Dan kun je niet starten met je masterthesis voordat je het eindwerk van je bachelor met goed gevolg hebt afgerond. Dit geldt bijvoorbeeld voor studenten die zich inschrijven voor de Master of Theology, of voor studenten die met vrijstellingen instromen in een van de driejarige masters.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.