Researchprogramma binnen master Gemeentepredikant

 Het researchprogramma binnen de master Gemeentepredikant in Amsterdam bestaat uit twee delen.

Deel A. Verplicht traject (15 ECTS)

De cursus wetenschapsleer volg je in de vrije ruimte van het eerste jaar en de cursus disciplinaire deskundigheid in de vrije ruimte van het tweede jaar. Voor de reguliere cursus methodologie ontvang je vrijstelling zodat je in de plaats hiervan de cursus onderzoeksmethodologie van het researchprogramma kunt volgen. Als je om bepaalde redenen geen vrije ruimte meer beschikbaar hebt, dan volg je de cursus wetenschapsleer als extra vak. Mocht je de vrije ruimte van jaar 2 op een andere manier willen invullen, dan kun je in overleg met de scriptiebegeleider vrijgesteld worden van het volgen van de verplichte specialisatiecursus, zodat je op die plek alsnog de cursus disciplinaire deskundigheid kunt volgen.

In schema ziet het programma er als volgt uit:  

  • H-MP-V1: Wetenschapsleer (5 ECTS), Jaar 1, periode 2
  • H-MP-BH1/ H-MP-ST1 / H-MP-PT1: Disciplinaire deskundigheid (5 ECTS), Jaar 2, periode 1
  • H-MP-BH2/ H-MP-ST2 / H-MP-PT2: Onderzoeksmethodologie (5 ECTS), Jaar 2, periode 2

De cursussen vinden plaats op de locatie die als standplaats geldt voor de verantwoordelijk docent. Daar wordt met de roostering rekening mee gehouden: de cursussen zullen niet op de woensdag of vrijdag worden geroosterd.

Na afronding van dit deel van het programma volgt een voortgangsgesprek. Je maakt hiervoor zelf een afspraak met de coördinator van de Graduate School, prof.dr. Marcel Barnard (mbarnard@pthu.nl).  

Deel B. Masterscriptie (30 ECTS)

Heb je het voortgangsgesprek gevoerd en de cursussen van deel A met gemiddeld een 7,5 afgerond? Dan mag je het programma vervolgen met het B-deel dat bestaat uit een verzwaard scriptietraject van in totaal 30 ECTS (15 ECTS extra ten opzichte van het reguliere programma) onder leiding van een hoogleraar naar keuze. De focus ligt in dit B-deel op het zelfstandig verrichten van onderzoek en het verwerven van gespecialiseerde onderzoeksvaardigheden. Daartoe neem je deel aan onderzoekseminars van de Graduate School, bijeenkomsten van de onderzoeksgroep(en) en/of van de onderzoekschool NOSTER, die inhoudelijk relevant zijn voor het in de masterscriptie doorgevoerde onderzoek. Meer informatie over dit deel van het programma lees je in de cursusomschrijvingen.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.