Researchprogramma

Ben jij een student met belangstelling voor theologisch onderzoek en volg je een van de masteropleidingen van de PThU? Dan geeft de universiteit je via het researchprogramma van de Graduate School de uitdagende mogelijkheid om je onderzoekskwaliteiten verder te ontwikkelen. Met een intensief, deels individueel traject word je goed voorbereid op een mogelijke promotiestudie. Daarmee vormt het programma een uitstekend alternatief voor een volledige researchmaster.

In combinatie met de Master Gemeentepredikant in Amsterdam of de Master Predikantschap in Groningen houd je bovendien de mogelijkheid open om predikant te worden.  

Over het researchprogramma

 • Inhoud van het programma

  Het Researchprogramma bestaat uit twee onderdelen:

  • Deel A: Een verplicht traject van 15 ECTS als onderdeel van het masterprogramma bestaande uit de cursussen wetenschapsleer, disciplinaire deskundigheid en onderzoeksmethodologie;
  • Deel B: Een verzwaring van de masterthesis met 15 ECTS (30 ECTS in plaats van 15 ECTS binnen het reguliere programma). 

  Deel A

  De cursussen uit het A-deel volg je in principe ter invulling van de vrije ruimte in het studieprogramma of als vervanging van reguliere cursussen. Zie voor een overzicht hoe dat per opleiding precies vorm krijgt onder 'Hoe werkt het binnen jouw master?'.

  In de cursus Wetenschapsleer (5 ECTS) maak je kennis met het eigen karakter (methode en doelstellingen) van de geesteswetenschappen in onderscheid van de natuurwetenschappen. Ook krijg je inzicht in diverse wetenschapstheoretische benaderingen van de geesteswetenschappen om dit vervolgens te relateren aan het eigen vakgebied, de theologie.

  De cursussen Disciplinaire deskundigheid (5 ECTS) en Onderzoeksmethodologie (5 ECTS) volg je binnen een van de drie programma’s waarin het onderzoek van de PThU is georganiseerd: Sources (Bijbelse theologie en kerkgeschiedenis), Beliefs (systematische theologie) of Practices (praktische theologie). Je verdiept je verder in een van de onderzoeksvelden en in de methodologie die daarbinnen wordt gehanteerd. Deze cursussen worden in de meeste gevallen aangeboden door de leiders van de onderzoeksprogramma’s aan de PThU.

  Deel B

  De masterscriptie van studenten die het researchprogramma volgen omvat 30 ECTS in plaats van de reguliere 15 ECTS. Gedurende deze fase word je verder getraind in het zelfstandig verrichten van onderzoek en het verwerven van specifieke onderzoeksvaardigheden. In dit verband participeer je in research seminars van de Graduate School en aan research bijeenkomsten van de onderzoeksgroep en/of NOSTERThe Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion. Tevens kun je proeven van de wetenschappelijke wereld door deel te nemen aan een (internationale) conferentie. Ook kun je overwegen deze fase te koppelen aan een studie- of onderzoeksverblijf in het buitenland, bijvoorbeeld bij een van de instellingen waarmee de PThU een onderzoekssamenwerking heeft. Uiteraard ondersteunen we je in het werven van fondsen voor het opdoen van de buitenlandervaring.   

  Je mag het B-deel pas starten na succesvolle afronding (gemiddeld 7,5) van de cursussen van het A-deel.  

 • Hoe werkt het binnen jouw master?

  Bekijk binnen het master programma van je keuze hoe de cursussen binnen het onderwijsprogramma vallen. 

 • Toelatingseisen

  De commissie wetenschapsbeoefening (CWB) bepaalt of je toegelaten kunt worden tot het researchprogramma. Hiervoor moet je in je bachelor-opleiding gemiddeld een 7,5 of hoger hebben behaald.

 • Inschrijven

  Ben je geïnteresseerd? Dan kun je je inschrijven voor het researchprogramma. Dat doe je als volgt:

  1. Schrijf voor 1 september (voor de master Verdieping) of 1 oktober (voor de masters Predikantschap of Gemeentepredikant) van je eerste studiejaar een motivatiebrief aan de CWB. De brief richt je aan de ambtelijk secretaris van de CWB (postbus 7161, 1007 MC Amsterdam) of verstuur je per e-mail (a.s.nijboer @ pthu.nl). Stuur met je brief mee:
   • een diplomasupplement van je bachelor-bul 
   • je curriculum vitae (cv) 
  2. Als je voldoet aan het formele toelatingscriterium zul je worden uitgenodigd voor een gesprek met het hoofd van de Graduate School.
 • Proeven aan het researchprogramma

  Je kunt ook eerst vrijblijvend het vak Wetenschapsleer volgen in periode 2 van jaar 1. Dat kan alleen als je voldoet aan de vereisten. Wil je via dit traject in het researchprogramma instromen, dan kun je je nog tot 1 april van het volgende kalenderjaar inschrijven voor het programma.

 • Na het researchprogramma

  Als je het researchprogramma met goed gevolg hebt afgerond, krijg je naast je master-bul een certificaat die dat duidelijk maakt. Daarmee heb je de volgende kansen:

  • Als je wilt promoveren, kun je solliciteren voor een van de posities van medewerker onderzoek die de PThU regelmatig aanbiedt. In deze betaalde posities krijg je de kans om in een periode van zes maanden een onderzoeksvoorstel te schrijven onder leiding van een door jou gekozen hoogleraar van de PThU.
  • Je kunt in een open sollicitatieprocedure meedingen naar aio-posities die de PThU eveneens op geregelde tijden aanbiedt.  Hierin neem je het op tegen externe kandidaten met een research master achtergrond. Geregeld hebben alumni van de PThU na een dergelijk traject een aio-post weten te verwerven.
  • Je kunt direct na afronding van het researchprogramma of na een aanstelling als medewerker onderzoek solliciteren op aio-posten aan andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten.
  • Je kunt een voorstel indienen om als buitenpromovendus aan de slag te gaan.

Vragen? Stel ze aan de studieadviseur

 • Annemarie Goosens
  Studieadviseur Amsterdam
 • Mirjam Nederveen
  Studieadviseur Groningen

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.