Master Theologie: onderzoeker

Heb jij belangstelling voor theologisch onderzoek en wil je je verdiepen in Bijbelse bronnen, religieuze tradities of kerkelijke thema’s? Dan kun je binnen de masteropleiding Theologie-Predikantschap de route academisch onderzoeker volgen, via een geïntegreerd ‘Research programme’. Je participeert dan in de PThU Initial Graduate School (IGS), je werkt aan je onderzoeksvoorstel en volgt stages die daarop afgestemd zijn. Op deze manier bereid je je optimaal voor op een succesvol promotietraject!

Studie in het kort:
Master
3 jaar
Voltijd
Studie in het kort:
Locatie
Amsterdam en Groningen
Graad
Master of Arts
Duur
3 jaar (180 ECTS)
Studievorm
Voltijd en deeltijd (Amsterdam) of voltijd (Groningen)
Voertaal
Nederlands (66%) en Engels (34%)
Startdatum
September
Aanmelddatum
1 mei
CROHO-code
Amsterdam: 66122 (M Theologie (gemeentepredikant))
Groningen: 60261 (M Theologie (predikantschap))
Afstudeerrichting
Onderzoeker
Profielen
Ethics of Dignity, Thinking God Interculturally, Living Texts, Missional Communities
Specialisaties
Bijbelwetenschappen, Kerkgeschiedenis, Ethiek, Theologiegeschiedenis, Interculturele Theologie, Godsdienstwijsbegeerte, Geestelijke zorg en Geloofsgemeenschappen

Wat je kunt verwachten

 • Studieprogramma

  Het studieprogramma bestaat uit zes semesters, dus in voltijd drie jaar en in deeltijd zes jaar. In de voltijdvariant volg je colleges op woensdag en vrijdag en gebruik je de overige drie dagen voor studeren. Studeer je in deeltijd, dan heb je op vrijdagen college daarnaast anderhalve dag voor studie. Sommige trainingen vinden op andere dagen en locaties plaats.

  In het kort ziet het programma er zo uit:

  • Het eerste semester legt de basis voor de master. Je bepaalt dan ook welke route je wilt volgen. Als je kiest voor de route ‘onderzoeker’ dan vindt hiervoor ook de selectie plaats.
  • In semester 2, 3 en 6 volg je het beroepsvoorbereidende traject waarin sprake is van een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk (stage). 
  • In semester 4 start je thesistraject.
  • In semester 5 ga je voor een verblijf aan een wetenschappelijk instituut naar het buitenland en/of gaat onderzoek verrichten in het buitenland (voorkeursroute; uitzondering is mogelijk als dat beter past bij je voorgenomen onderzoek). In dit semester participeer je in de Initial Graduate School (IGS) van de PThU (15 ec). Het semester sluit je af met een onderzoeksvoorstel voor het beoogde promotietraject.

  Jaar 1

  • Semester 1: Basissemester Theologische existentie.  
   • Theologische interpretatie van de Bijbel in historisch perspectief
   • Theologische interpretatie van praktijken in kerk en samenleving
   • Theologische interpretatie van cultuur in wereldwijd perspectief
   • Theoloog als wetenschapper
  • Semester 2: Themavelden Begeleiden en Vieren:
   • Begeleiden: pastorale theologie en psychologie, ethiek, theologische antropologie, methodiek geestelijke verzorging
   • Vieren: liturgiek, sacramentstheologie, genderstudies, exegese Nieuwe Testament

  Jaar 2

  • Semester 3: Themavelden Spreken en Leren:
   • Spreken: homiletiek, soteriologie, exegese Oude Testament
   • Leren: godsdienstpedagogiek en -didactiek, interculturele theologie, symboliek
  • Semester 4: Masterthesis 

  Jaar 3

  • Semester 5: Participatie in de Initial Graduate School (IGS) van de PThU
   • Research program IGS
   • Onderzoek bij wetenschappelijk instituut binnen-/buitenland.
   • Onderzoeksvoorstel
  • Semester 6: Themavelden Leidinggeven en Innoveren:
   • Leidinggeven: ecclesiologie, kerkrecht, leiderschap, groepsdynamica
   • Innoveren: pneumatologie, missiologie, missionair-diakonale theologie, ondernemerschap, homiletiek

  Kan ik ook voorgaan in de kerk?

  Het driejarige MA curriculum leid je op tot ‘theoloog-predikant’ met een ambtelijke bevoegdheid vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Dat geldt voor iedere route die je kiest, dus ook voor ‘onderzoeker’. Wil je ook voorgaan in gemeenten? Vraag dan preekconsent aan bij de PKN. Dit kan dus al tijdens de opleiding, zodat je ervaring opdoet in verschillende kerkelijke contexten.

 • Inschrijven

  Let op: inschrijven doe je vóór 1 mei van het jaar dat je je studie wilt beginnen. 

  • Klik op de knop 'Inschrijven'. Studielink opent in een nieuw tabblad. Daar log je in met je DigiD. 
  • Klik op ‘Opleidingen’.
  • Ga dan naar ‘Nieuw verzoek tot inschrijving toevoegen’.
  • Kies bij ‘Onderwijsinstelling’ voor ‘Protestantse Theologische Universiteit’.
  • Kies je studie:
   • Voor Amsterdam: 'M THEOLOGIE (GEMEENTEPREDIKANT )'
   • Voor Groningen: ‘M THEOLOGIE (PREDIKANTSCHAP)’.
  • Volg hierna de stappen die Studielink aangeeft.
  • Na je verzoek tot inschrijving via Studielink krijg je per e-mail een ontvangstbevestiging van de PThU met een uitnodiging om aanvullende informatie aan te leveren in Osiris Aanmelding. In deze tool kun je real-time de status van je inschrijving bekijken. 
  • Vergeet ook niet om je (opnieuw) in te schrijven in het Kerkelijk Album als je predikant wilt worden.
 • Toelatingseisen

  Om te kunnen instromen in de predikantsmaster, moet je voldoen aan een van de volgende toelatingseisen:

  • Je hebt een bachelordiploma Theologie op universitair niveau.
  • Je hebt een bachelordiploma op universitair niveau of een hbo-bachelordiploma Theologie, en hebt op een aantal gebieden voldoende vaardigheid, zoals kennis van Hebreeuws en Grieks.

  Als je bepaalde vaardigheden niet hebt, kun je hier eventueel eerst een premaster voor volgen.

  Heb je een bachelor van de Theologische Universiteit Apeldoorn of the Theologische Universiteit Kampen met grondtalen gedaan? Dan kun je meteen instromen in de master.

 • Vrijstellingen

  Je hebt een niet-theologische universitaire master gevolgd

  Onderwijs uit een niet-theologische masteropleiding kun je inzetten voor de vrije ruimte van 30 ECTS (zie de Onderwijs- en Examenregeling, artikel 8.2 lid 6). We raden je aan om in het eerste of tweede studiejaar met de studieadviseur te spreken over hoe je studieplanning er dan uit komt te zien.

  Je hebt een theologische universitaire master gevolgd

  Heb je een theologische masteropleiding? Dan besluit de Examencommissie voor welke onderdelen je vrijstelling kunt ontvangen. De examencommissie baseert haar besluiten op de regelingen in de Onderwijs- en Examenregeling (artikel 4.10 lid 2). Je kunt bijvoorbeeld vrijstelling ontvangen voor:

  • cursussen van het basissemester
  • de vrije ruimte
  • masterthesis I, als je afstudeeronderzoek in hetzelfde theologische vakgebied is als in je voorgaande masteropleiding

  Je kunt geen vrijstelling krijgen voor de cursussen Theologische Existentie en het afstudeeronderzoek. 

  Hoe werkt vrijstelling aanvragen?

  Je kunt pas vrijstelling aanvragen als je je hebt aangemeld voor een studie. Omdat de beslissing over vrijstelling altijd gebaseerd is op jouw specifieke situatie, is het vóór die tijd niet mogelijk om je te vertellen voor welke onderdelen je precies vrijstelling kunt krijgen.

  Wil je weten waarvoor je vrijstelling kunt krijgen, doorloop dan de volgende stappen:

  1. Meld je vóór 1 mei aan voor de opleiding van je keuze via Studielink. Tijdens het aanmeldproces dien je de gegevens in van je opleidingen tot nu toe.
  2. De Toelatingscommissie toetst je aanmelding op de toelatingseisen. Dit duurt 4 tot 6 weken.
  3. Nadat het toelatingsbesluit is genomen, kun je bij de Examencommissie een verzoek tot vrijstellingen indienen
  4. Na gemiddeld 4 weken hoor je voor welke vakken je vrijgesteld bent.
   Let op: heb je je masteropleiding in de theologie in het buitenland behaald? Dan vraagt de Examencommissie eerst een diploma-waardering aan. De besluitvorming duurt daardoor langer dan de gemiddeld 4 weken. 
  5. Nu je weet waarvoor je vrijstelling krijgt, kun je in overleg met de studieadviseur een voor jou passende studieplanning doornemen. Zo begin je goed voorbereid aan de studie per 1 september.
 • Kosten

  Het collegegeld voor het academisch jaar 2021-2022 is € 1.084 als je inwoner bent van de EU, EEA, Turkije of Suriname. Inwoners van andere landen betalen € 3.996. Je kunt kiezen voor een van de volgende opties voor betalingen:

  • Betaal het volledige collegegeld bij de start van het academisch jaar.
  • Betaal het collegegeld in tien maandelijkse betalingen.
 • Tegemoetkoming studiekosten

  Heb je (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig? Er zijn verschillende fondsen en subsidies waarvan je misschien gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld:

  • als er sprake is van ziekte, functiestoornis, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden
  • als je studievertraging oploopt door bestuurswerkzaamheden
  • als je een late roeping tot predikant hebt
  • als je een deel van je studie wilt volgen in het buitenland
 • Over de PThU

  Als je theoloog-onderzoeker wil worden, volg je de driejarige master van de PThU. Wij zijn een veelkleurige theologische opleiding. Bij ons staan hoogleraren vrijzinnige dogmatiek naast hoogleraren gereformeerde geschiedenis. Ook in de studenten is die veelzijdigheid terug te zien. Dat levert verrijkende gesprekken op tijdens je studie. Gesprekken waarin je je eigen positie leert (her)kennen en innemen.

  Master Theoloog-onderzoeker Amsterdam

  De PThU heeft een eigen vleugel binnen het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. De faculteit is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Met een wandeling van minder dan 10 minuten sta je al op het perron van station Amsterdam-Zuid.

  Master Theoloog-onderzoeker Groningen

  In Groningen zit het gebouw van de PThU in de binnenstad, op loopafstand van de Rijksuniversiteit. Groningen is een gezellige en bruisende studentenstad en is goed te bereiken met het OV vanuit de grote steden in het noorden van het land.

 • Na je afstuderen

  Als je de master theologie met profiel onderzoeker met goed gevolg hebt afgerond, heb je de volgende kansen:

  • Als je wilt promoveren, kun je solliciteren voor een van de posities van medewerker onderzoek die de PThU regelmatig aanbiedt. In deze betaalde posities krijg je de kans om in een periode van zes maanden een onderzoeksvoorstel te schrijven onder leiding van een door jou gekozen hoogleraar van de PThU.
  • Je kunt in een open sollicitatieprocedure meedingen naar aio-posities die de PThU eveneens op geregelde tijden aanbiedt.  Hierin neem je het op tegen externe kandidaten met een research master achtergrond. Geregeld hebben alumni van de PThU na een dergelijk traject een aio-post weten te verwerven.
  • Je kunt direct na afronding van je master of na een aanstelling als medewerker onderzoek solliciteren op aio-posten aan andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten.
  • Je kunt een voorstel indienen om als buitenpromovendus aan de slag te gaan.

Vragen? Stel ze aan de studieadviseur

 • Annemarie Bijl-Goosens
  Studieadviseur Amsterdam
 • Iris Wedholm-Keuning
  Studieadviseur Groningen

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.