Home/Onderwijs/Masters van de PThU/Master Predikantschap Groningen/Afstudeerrichting Gemeentepredikant

Master Predikantschap Groningen

Route gemeentepredikant

Als predikant heb je een sterke innerlijke overtuiging en doorleefde spiritualiteit nodig. In een wereld waarin kerk-zijn steeds verandert, zijn er mensen nodig zoals jij. Mensen die inspirerend en vertrouwenwekkend op kunnen treden, gemeenteleden kunnen motiveren en het evangelie hoog houden. In de opleiding werken we op academisch niveau aan dat bewustzijn, de geestelijke houding die daar bij hoort en aan de theologische reflectie die daarvoor nodig is.

Theologie studeren in Groningen heeft als voordeel:

  • Sfeervolle studentenstad
  • Goede bereikbaarheid vanuit heel Noord-Nederland
  • Diversiteit van de RUG op loopafstand, maar ook een eigen pand in de binnenstad

Bekijk de toelatingseisen. Of bekijk alle predikantsopleidingen.

'Aan de ene kant het verhaal van de Bijbel, aan de andere kant het verhaal van mensen'
1:19

Hendrik Mosterd, dominee

Studieprogramma

Je volgt de master predikantschap in Groningen samen met studenten die hebben gekozen voor de route Predikant-Geestelijk Verzorger. Ook volg je in het eerste jaar een aantal vakken samen met studenten van de eenjarige Master of Theology.

Eerste semester

Het eerste semester legt de basis voor de master. Na de cursus ‘Roeping en Beroep’ die je met alle nieuwe masterstudenten van beide PThU-vestigingen volgt op 'Nieuw Hydepark' in Doorn staan er interdisciplinaire cursussen op het rooster. Deze Engelstalige entree-cursussen worden vanuit de drie onderzoeksgroepen van de PThU aangeboden en je volgt ze samen met de studenten die in het eenjarige programma van de Master of Theology studeren.

Beroepsvoorbereidend traject

Vanaf het tweede semester volg je een aaneengesloten beroepsvoorbereidend traject van anderhalf jaar (drie semesters) waarin sprake is van een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk (stage). Hierin maak je kennis met alle facetten van het werk als predikant. Je voert je eerste pastorale gesprekken en gaat voor in kerkdiensten. Je leert een context analyseren, geeft catechisatie en leidt bijeenkomsten rond ethische of andere relevante thema’s. Tegelijk krijg je colleges zoals antropologie, leren geloven, vieren en preken, interculturele theologie en kerkrecht.

Vrije ruimte en specialisatie

In het derde jaar van de opleiding heb je vrije ruimte en gelegenheid tot specialisatie. De vrije ruimte (30 ECTS) kun je op verschillende manieren vullen. Je kunt bijvoorbeeld in het buitenland studeren of het researchprogramma volgen. Ook kun je een profiel kiezen om je vrije ruimte mee te vullen. In je specialisatie kun je je verder verdiepen in een van de profielen of een andere richting opgaan. De specialisatie (ook 30 ECTS) bestaat uit een cursus methodologie, een specialisatiecursus en een literatuurpakket.

Afstuderen

Je sluit de studie af met het schrijven van een masterthesis. Tijdens dit laatste jaar volg je opnieuw onderwijs met studenten van de eenjarige master.

Bekijk het examenprogramma 2018-2019 (pdf)

Hoe werkt het inschrijfproces?

Let op: inschrijven doe je vóór 1 mei van het jaar dat je je studie wilt beginnen.  

  1. Klik op ‘Opleidingen’.
  2. Ga dan naar ‘Nieuw verzoek tot inschrijving toevoegen’.
  3. Kies bij ‘Onderwijsinstelling’ voor ‘Protestantse Theologische Universiteit’.
  4. Kies voor de voltijd- of deeltijdvariant van ‘M PREDIKANTSCHAP, ROUTE GEMEENTEPREDIKANT GRONINGEN’.
  5. Volg hierna de stappen die Studielink aangeeft.
  6. Klaar met aanmelden in Studielink? Ga naar het formulier Verzoek tot toelating masteropleiding PThU en vul het in. Kies in het selectiemenu voor 'Master Predikantschap - afstudeerrichting Gemeentepredikant (Groningen)'.
  7. Na verzending van het Verzoek tot toelating is je aanmelding compleet. Je krijgt dan binnen zes weken bericht over het vervolg. Vergeet ook niet om je (opnieuw) in te schrijven in het Kerkelijk Album.

Meer weten?

mr. drs. B.J. Kobes
Studentendecaan Groningen

Feitelijke gegevens

Graad

Master of Arts

Duur van het programma

3 jaar (180 ECTS)

Programma variant

Voltijd

Voertaal

Nederlands (66%)
Engels (34%)

Startdatum

september

Aanmelddatum

1 mei

CROHO code

60261(MA Predikantschap)

Afstudeerrichting

Gemeentepredikant of Predikant-Geestelijk verzorger

Profielen

Ethics of Dignity, Thinking God Interculturally, Living Texts, Missional Communities

Specialisaties

Bijbelwetenschappen, Kerkgeschiedenis, Ethiek, Theologiegeschiedenis, Interculturele Theologie, Godsdienstwijsbegeerte, Geestelijke zorg en Geloofsgemeenschappen

mr. drs. B.J. Kobes
Studentendecaan Groningen