Home/Onderwijs/Masters van de PThU/master-predikantschap-groningen/Afstudeerrichting Geestelijk Verzorger

Master Predikantschap

Route Predikant Geestelijk Verzorger

Als geestelijk verzorger help je mensen in vaak moeilijke situaties. Mensen die vragen hebben over leven en dood, die zich afvragen: waarom overkomt mij dit? Wat betekent dit voor mijn verdere leven? Jij begeleidt ze in hun zoektocht naar zin en probeert samen met hen een antwoord te vinden op levensvragen.

Dat doe je voor patiënten en hun familie in de zorg, voor militairen in het leger, voor gevangenen binnen justitie. Voor gelovigen, niet-gelovigen en andersgelovigen. Ieder gesprek is weer anders. Om daar goed mee om te kunnen gaan, heb je een sterke basis nodig.
In de master Geestelijk verzorger krijg je de academische kennis, vaardigheden en attitude die nodig zijn om je beroep zelfverzekerd uit te oefenen. De route Geestelijk Verzorger is een afstudeerrichting binnen de master Predikantschap. Na je opleiding ben je dus naast gekwalificeerd geestelijk verzorger ook beroepbaar als predikant-geestelijk verzorger binnen de PKN. Zo kun je daar bijvoorbeeld doop en avondmaal bedienen.

Deze master kun je in voltijd volgen.

Bekijk de toelatingseisen.

'Ik begeleid mensen in hun levensvragen'
1:22

Harm Prins, geestelijk verzorger

Studieprogramma

Je volgt de master predikantschap in Groningen samen met studenten die hebben gekozen voor de route Gemeentepredikant. Ook volg je in het eerste jaar een aantal vakken samen met studenten van de eenjarige Master of Theology. De opbouw van het studieprogramma voor de route Gemeentepredikant hetzelfde als voor de route Predikant-Geestelijk Verzorger.

Eerste semester

In het eerste semester wordt de basis voor de master gelegd. Na de cursus ‘Roeping en Beroep’ die je met alle nieuwe masterstudenten van beide PThU-vestigingen volgt op 'Nieuw Hydepark' in Doorn staan er interdisciplinaire cursussen op het rooster. Deze Engelstalige entree-cursussen worden vanuit de drie onderzoeksgroepen van de PThU aangeboden en je volgt ze samen met de studenten die in het eenjarige programma van de Master of Theology studeren. Ook maak je in het entreesemester kennis met thema’s rondom geestelijk verzorging, zoals de krijgsmacht of de zorg.

Beroepsvoorbereidend traject

Vanaf het tweede semester volg je een aaneengesloten beroepsvoorbereidend traject van anderhalf jaar (drie semesters) waarin sprake is van een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk (stage). Hierin maak je kennis met alle facetten van het werk als predikant. Je voert je eerste pastorale gesprekken en gaat voor in kerkdiensten. Je leert een context analyseren, geeft catechisatie en leidt bijeenkomsten rond ethische of andere relevante thema’s. Tegelijk krijg je colleges zoals antropologie, leren geloven, vieren en preken, interculturele theologie en kerkrecht.

Vrije ruimte en specialisatie

In het derde jaar van de opleiding heb je vrije ruimte en gelegenheid tot specialisatie. De vrije ruimte (30 ECTS) kun je op verschillende manieren vullen. Je kunt bijvoorbeeld in het buitenland studeren of het researchprogramma volgen. Ook kun je een profiel kiezen om je vrije ruimte mee te vullen. In je specialisatie kun je je verder verdiepen in een van de profielen of een andere richting opgaan. De specialisatie (ook 30 ECTS) bestaat uit een cursus methodologie, een specialisatiecursus en een literatuurpakket.

Afstuderen

Je sluit de studie af met het schrijven van een masterthesis. Tijdens dit laatste jaar volg je opnieuw onderwijs met studenten van de eenjarige master.

Bekijk het examenprogramma 2018-2019 (pdf)

Hoe werkt het inschrijfproces?

Let op: inschrijven doe je vóór 1 mei van het jaar dat je je studie wilt beginnen.

  1. Klik op de knop 'Inschrijven'. Studielink opent in een nieuw tabblad. Klik op ‘Opleidingen’.
  2. Ga dan naar ‘Nieuw verzoek tot inschrijving toevoegen’.
  3. Kies bij ‘Onderwijsinstelling’ voor ‘Protestantse Theologische Universiteit’.
  4. Kies voor ‘M PREDIKANTSCHAP, ROUTE PREDIKANT GEESTELIJK VERZORGER GRONINGEN’.
  5. Volg hierna de stappen die Studielink aangeeft.
  6. Klaar met aanmelden in Studielink? Ga naar het formulier Verzoek tot toelating masteropleiding PThU en vul het in. Kies in het selectiemenu voor 'Master Predikantschap - afstudeerrichting Geestelijk Verzorger (Groningen)'.
  7. Na verzending van het Verzoek tot toelating is je aanmelding compleet. Je krijgt dan binnen zes weken bericht over het vervolg.

Meer weten?

mr. drs. B.J. Kobes
Studentendecaan Groningen

Feitelijke gegevens

Graad

Master of Arts

Duur van het programma

3 jaar (180 ECTS)

Programma variant

Voltijd

Voertaal

Nederlands (66%)
Engels (34%)

Startdatum

september

Aanmelddatum

1 mei

CROHO code

60261(MA Predikantschap)

Afstudeerrichting

Gemeentepredikant of Predikant-Geestelijk verzorger

Profielen

Ethics of Dignity, Thinking God Interculturally, Living Texts, Missional Communities

Specialisaties

Bijbelwetenschappen, Kerkgeschiedenis, Ethiek, Theologiegeschiedenis, Interculturele Theologie, Godsdienstwijsbegeerte, Geestelijke zorg en Geloofsgemeenschappen