Home/Onderwijs/Masters van de PThU/Master Predikantschap Groningen
mr. drs. B.J. Kobes
Studentendecaan Groningen

Masteropleiding Predikantschap

De opleiding Predikantschap kent twee afstudeerrichtingen:

De afstudeerrichtingen verschillen op onderdelen, maar kennen vooral ook veel overeenkomsten. De keus voor een afstudeerrichting maak je in principe al voor aanvang van de studie, omdat het de invulling van je studieprogramma en de context van je stage bepaalt.

Opbouw van het studieprogramma 

De opbouw van het studieprogramma is voor beide afstudeerrichtingen gelijk. In het eerste semester wordt de basis voor de master gelegd. Na de cursus ‘Roeping en Beroep’ die je met alle nieuwe master studenten van beide PThU vestigingen volgt op 'Nieuw Hydepark' in Doorn staan er interdisciplinaire cursussen op het rooster. Deze Engelstalige entree cursussen worden vanuit de drie onderzoeksgroepen van de PThU aangeboden en je volgt ze samen met de studenten die in het 1-jarige programma van de Master of Theology studeren. 

Vanaf het tweede semester volg je een aaneengesloten beroepsvoorbereidend traject van anderhalf jaar (3 semesters) waarin sprake is van een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk (stage).

In het derde jaar van de opleiding heb je vrije ruimte en gelegenheid tot specialisatie.
De vrije ruimte kun je op verschillende manieren vullen. Misschien wil je in het buitenland studeren? Of het researchprogramma volgen? Ook kun je een profiel kiezen om je vrije ruimte mee te vullen.
In je specialisatie kun je je verder verdiepen in een van de profielen of een andere richting opgaan. Aan jou de keuze. De specialisatie (ook 30 ECTS) bestaat uit een methodologiecursus, een specialisatiecursus en literatuurpakket en ter afsluiting van je studie een masterthesis. Tijdens dit laatste jaar volg je opnieuw onderwijs met de studenten van de eenjarige master.

Toelatingseisen

Bekijk de toelatingseisen voor onze masteropleiding.  

Feitelijke gegevens

Graad
Duur van het programma
Programma variant
Voertaal

Startdatum
Aanmelddatum
CROHO code
Afstudeerrichting
Profielen

SpecialisatiesMaster of Arts
3 jaar (180 ECTS)
Voltijd
Nederlands (66%)
Engels (34%)
september
1 mei
60261(MA Predikantschap)
Gemeentepredikant of Predikant-Geestelijk verzorger
Ethics of Dignity, Thinking God Interculturally, Living Texts, Missional Communities
Bijbelwetenschappen, Kerkgeschiedenis, Ethiek,  Theologiegeschiedenis, Interculturele Theologie, Godsdienstwijsbegeerte, Geestelijke zorg en Geloofsgemeenschappen