Home/Onderwijs/Masters van de PThU/master-predikant/Marjolijn de Waal is Gemeentepredikant

Marjolijn de Waal, gemeentepredikant in Vijfhuizen

'Woorden zoeken die het leven verbinden met God'


Marjolijn de Waal studeerde theologie in Leiden, aan de VU en aan de PThU. Ze werkt nu al een paar jaar als predikant in Vijfhuizen, onder Haarlem.

'Toen ik hier een half jaar predikant was, werd er een crisisopvang voor vluchtelingen geopend, en aansluitend een noodopvang. Dat was een goede tijd. Iedere dag hadden we de kerk open, we gaven taallessen, schonken koffie.  Het was een kans voor ons als kerk om te laten zien waar we voor staan, om relevant te zijn in het dorp. Daar heb ik heel veel energie van gekregen. Het was niet altijd gemakkelijk, maar wel goed.

Tijdens mijn studie theologie wilde ik wel in de kerk gaan werken, maar gemeentepredikant – dat zich mezelf niet doen. Dan ben je vooral bezig met preken en vergaderen, dacht ik. Van het eerste wist ik niet of ik dat wel kon en in het tweede had ik geen zin. Maar vanaf mijn allereerste preek merkte ik dat ik dat heel leuk vond om te doen. En vergaderen? Dat is niet altijd zinnig, maar het hoort er gewoon bij. Laatst ging het over de kleur van de servetten bij een maaltijd. Maar daar tegenover staan meer dan voldoende momenten dat je echt met de kern bezig kunt zijn. Wat die kern is? Samen met anderen nadenken over het leven en hoe je dat leeft. Het gaat in dit beroep over vragen van leven en dood. Het is heel bijzonder hoe mensen die ziek zijn en gaan sterven jou dichtbij laten komen. Ik hou van taal en rituelen en het is mooi om te merken hoe dat ik daarmee andere mensen kan helpen.

Door theologie te studeren krijg je nieuwe inzichten, nieuwe woorden. Theologie is daarmee een zinvolle studie voor jezelf en de ander. Het is van groot belang je eigen woorden te vinden; woorden die het leven verbinden met God. Als je dat lukt, is het prachtig. Tegelijkertijd voelt het soms ook als een zware taak. Want theologie is er altijd: het gaat nooit buiten jou om.'