Werkveld Krijgsmacht

Je maakt deel uit van een eenheid op een basis of kazerne. Gaat mee op oefening en bent aanwezig als de eenheid wordt uitgezonden voor een buitenlandse missie. De geestelijk verzorger in de krijgsmacht draagt vanuit deze primaire aanwezigheid bij aan de existentiële en spirituele dimensies van de mens in het militaire uniform.

Aandachtsgebieden

In de Master Predikantschap, afstudeerrichting Geestelijk Verzorger, wordt in de route Krijgsmacht in het bijzonder aandacht besteed aan:

  • de organisatiecultuur van defensie
  • ethische vragen rond geweldsuitoefening, humaniteit, oorlogsvoering en ervaringen van onmacht
  • de rol van de geestelijke verzorger in het publieke domein
  • beroepssolidariteit met collega’s die werken vanuit andere levensbeschouwelijke tradities
  • nuldelijnszorg op de werkvloer

Stage bij de krijgsmacht

Naast de basisvakken die je volgt met andere studenten in de Master Predikantschap, krijg je aanvullende cursussen in geestelijke verzorging aangeboden, zoals zorgethiek, militaire ethiek, contexten geestelijke verzorging, methodiek geestelijke zorgverlening en geestelijke zorg in het publieke domein. Gedurende drie semesters loop je stage bij een eenheid binnen de krijgsmacht. Onder begeleiding van een ervaren krijgsmachtpredikant maak je kennis met het werkveld, bekwaam je je in het verlenen van pastorale zorg, doe je mee aan vormingsactiviteiten en ga je voor in vieringen.

Intakegesprek

Studenten die kiezen voor de Krijgsmacht-route krijgen aan het begin van de opleiding een intakegesprek bij de predikant-secretaris ds. I.J. Smedema (IJ.Smedema@mindef.nl) van de dienst protestantse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. Bij hem kan meer informatie worden ingewonnen over het werken bij defensie.

Ben je benieuwd naar ervaringsverhalen en inhoudelijke informatie over het werk van de krijgsmachtpredikant? Op de websit van de Dienst Geestelijke Verzorging vind je het allemaal.

Theologie, wat kun je ermee? De legerpredikant 1:24

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.