Home/Onderwijs/Masters van de PThU/Researchprogramma/Toelatingseisen

Toelating  

Toelating tot het researchprogramma wordt gegeven door de commissie wetenschapsbeoefening (CWB). Als eis voor toelating geldt dat je in je bachelor-opleiding gemiddeld een 7,5 of hoger moet hebben behaald. Ben je geïnteresseerd? Schrijf dan voor 1 september (M Verdieping) of 1 oktober (MA Predikantschap/Gemeentepredikant) van je eerste studiejaar een motivatiebrief aan de CWB met als bijlage een diplomasupplement van je bachelor-bul en een Curriculum Vitae (CV). De brief richt je aan de ambtelijk secretaris van de CWB (postbus 7161, 1007 MC Amsterdam) of verstuur je per e-mail (a.s.nijboer@pthu.nl). Als je voldoet aan het formele toelatingscriterium zul je worden uitgenodigd voor een gesprek met het hoofd van de Graduate School.

Het is ook mogelijk om eerst vrijblijvend het vak Wetenschapsleer te volgen in periode 2 van jaar 1, mits je voldoet aan bovengenoemde vereisten. In dat geval kun je je nog tot 1 april van het volgende kalenderjaar inschrijven voor het programma.

Profileringsfonds

De binnen het B-deel behaalde ects komen in meerdering op de omvang van het reguliere programma. Je krijgt hier geen extra studietijd voor en kunt dus geen aanspraak maken op aanvullende rechten op studiefinanciering. Wel kun je een beroep doen op een uitkering uit het profileringsfonds. Hiertoe dien je een verzoek in bij het college van bestuur, t.a.v. mr.drs. D.J. de Boer, ambtelijk secretaris. Het is aan te raden hierover advies in te winnen bij de studentendecaan, die je kan helpen bij het opstellen van de brief.

Na het researchprogramma

Als je het researchprogramma met goed gevolg hebt afgerond, krijg je naast je master-bul een certificaat die dat duidelijk maakt. Als je vervolgens wilt promoveren, kun je. solliciteren voor een van de posities van medewerker onderzoek die de PThU op geregelde tijden aanbiedt. Deze betaalde posities bieden je de kans om in een periode van zes maanden een onderzoeksvoorstel te schrijven onder leiding van een door jou gekozen hoogleraar van de PThU.  Voorts kun je in een open sollicitatieprocedure meedingen naar aio-posities die de PThU eveneens op geregelde tijden aanbiedt.  Hierin neem je het op tegen externe kandidaten met een research master achtergrond. Geregeld hebben alumni van de PThU na een dergelijk traject een aio-post weten te verwerven. Tevens kun je er voor kiezen om direct na afronding van het researchprogramma of na een aanstelling als medewerker onderzoek te solliciteren op aio-posten aan andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten. Tot slot bestaat er de mogelijkheid om een voorstel in te dienen om als buitenpromovendus aan de slag te gaan.