Home/Onderwijs/PThU Premaster/Premaster via bachelor Theologie

Premaster via bachelor Theologie PThU/VU

Als je graag voor alle premaster cursussen wekelijks colleges wilt volgen kun je de premaster via het dagonderwijs van de bachelor Theologie (jd) in Amsterdam volgen. Deze route start alleen in september  en je kunt je hiervoor via studielink aanmelden.  De colleges voor de cursussen vinden plaats op zowel maandag als op woensdag (overdag).

Als je de premaster geheel met het dagonderwijs van de Bachelor doet en over twee studiejaren verdeelt ziet je programma er als volgt uit.

Studiejaar 1

Periode 1: Inleiding Oude Testament 
Periode 2: Hebreeuws I 
Periode 3: Hebreeuws II 
Periode 4: Hebreeuws III + Systematische Theologie 
Periode 5: Islam 

Studiejaar 2

Periode 1: Grieks 1a + optioneel Niet-Christelijke Religies (i.p.v. Islam) 
Periode 2: Grieks 2a 
Periode 3: Grieks 3
Periode 4: Praktische Theologie II + Reformatiegeschiedenis