Home/Onderwijs/Praktische informatie/Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking 

Studeren met een functiebeperking kan van invloed zijn op je studievoortgang doordat je bijvoorbeeld meer tijd en energie nodig hebt om iets af te ronden. Als PThU vinden wij het belangrijk om studenten met een functiebeperking toegankelijk en studeerbaar onderwijs aan te bieden. Er zijn daarom verschillende voorzieningen die je kunt aanvragen om je bij je studie te ondersteunen zoals bijvoorbeeld extra tijd voor het maken van tentamens of je tentamens in een aparte, rustige ruimte maken.

Voorzieningen aanvragen

Bij de aanmelding van je studie via Studielink kun je aangeven dat je een functieberperking hebt. De studentendecaan nodigt je dan bij de start van je studie uit voor een gesprek om te kijken welke voorzieningen je aan kunt vragen.  

Het is uiteraard ook mogelijk dat je tijdens je studie te maken krijgt met een functiebeperking (van tijdelijke aard). Ook in dat geval is de studentendecaan je eerste aanspreekpunt. In overleg met de studentendecaan kijk je welke voorziening het beste aansluit bij jouw situatie. Vervolgens vraag je bij de examencommissie de betreffende voorziening aan. De examencommissie is namelijk het orgaan dat voorzieningen aan studenten kan toekennen.