Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Fondsen/SchuttedorvilleBernardvrouweBacker.rtd

Stichting 'Schutte, d'Orville, Bernard Vrouwe Backerfonds'

Postadres

Olympiaplein 67 II , 1077 CP Amsterdam

Secretaris

Mw.ds. A.E. van Blommestein
Tel: 020 – 671 88 40

Doelstelling

Ondersteuning voor studenten die zich voorbereiden op de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Bijdrage

Jaarlijks zijn beschikbaar een aantal beurzen van € 40,- tot € 250,-

Aanvraagprocedure

Verzoeken om een toelage moeten jaarlijks vóór 1 april bij de secretaris (zie boven) worden ingediend.

Gebied

Landelijk