Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Fondsen/FondsBaartmanenPatijn.rtd

Fondsen Baartmans en Patijn

Postadres

Quaestor Hervormd Ministerie,
Kerkelijk Bureau der Hervormde Gemeente
Zijl 10 C, 3011 PX Rotterdam

Doelstelling

Begunstigden zijn primair studerende kinderen van predikanten van de Hervormde Gemeente van Rotterdam-C. en daarmee in SoW-verband samenwerkende gemeenten, benevens partners van overleden predikanten van deze gemeente.

Bijdrage

Naar de stand van zaken wordt jaarlijks op 1 april de balans opgemaakt en, zo mogelijk, tot het verstrekken van toelagen overgegaan.

Aanvraagprocedure

Verzoeken om een toelage moeten jaarlijks vóór 1 april bij de quaestor worden ingediend.

Gebied

Rotterdam