Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Collegegeld

Collegegeld

Volgens de wet bestaan er verschillende categorieën collegegeld. Het hangt af van jouw situatie of je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld moet betalen.

Bachelor

2018-2019

Wettelijk collegegeld voltijd:  € 2.060
Wettelijk collegegeld deeltijd: € 2.060 
Instellingscollegegeld voltijd: € 5.000 1)2)
Instellingscollegegeld deeltijd: € 5.000 1)2)

Examengeld: € 1.813

2019-2020

Wettelijk collegegeld voltijd:  € 2.083 
Wettelijk collegegeld deeltijd: € 2.083 
Instellingscollegegeld voltijd: € 5.000 3)4)
Instellingscollegegeld deeltijd: € 5.000 3)4)

Examengeld: € 1.833

Premaster

2018-2019

Op basis wettelijk collegegeld:  € 2.163
Of: € 34,33 per ECTS, als je niet het volledige pakket volgt.

2019-2020

Op basis wettelijk collegegeld:  € 2.186
Of: € 34,70 per ECTS, als je niet het volledige pakket volgt.

Contractonderwijs

Cursus uit initieel aanbod: €100 per ECTS
€50 (eenmaal per jaar voor alumni)

Initial Graduate School

2019-2020

€ 2.300

Masteropleiding Gemeentepredikant / Predikantschap (3 jaar)

2018-2019

Wettelijk collegegeld voltijd: € 2.060
Wettelijk collegegeld deeltijd: € 1.813
Instellingscollegegeld voltijd: € 3.770
Instellingscollegegeld deeltijd: € 3.487

2019-2020

Wettelijk collegegeld voltijd: € 2.083
Wettelijk collegegeld deeltijd: € 1.833
Instellingscollegegeld voltijd: € 3.834
Instellingscollegegeld deeltijd: € 3.546

Masteropleiding Verdieping (Master of Theology)

2018-2019

Wettelijk collegegeld voltijd: € 2.060
Wettelijk collegegeld deeltijd: € 1.813
Instellingscollegegeld voltijd: € 2.946
Instellingscollegegeld deeltijd: € 2.592 

2019-2020

Wettelijk collegegeld voltijd: € 2.083
Wettelijk collegegeld deeltijd: € 1.833
Instellingscollegegeld voltijd: € 2.996
Instellingscollegegeld deeltijd: € 2.636 

Examengeld (inschrijving als extraneus)

2018-2019

Examengeld: € 1.813  

2019-2020

Examengeld: € 1.833

1) De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom heeft het kabinet een wetsvoorstel gemaakt voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Deze verandering moet ingaan vanaf studiejaar 2018-2019. De Tweede en de Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren.

2) Overgangsregeling 2018B: Bachelorstudenten Theologie (jd) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.
Overgangsregeling 2015: Deeltijd-bachelorstudenten Theologie (jd) die voor 1 september 2016 zijn ingeschreven voor de deeltijdopleiding vallen gedurende tweemaal de nominale duur van de opleiding + 1 jaar in overgangsregeling 2015 (mits de inschrijving onafgebroken is), zij betalen in deze periode het instellingstarief van 2015-2016.

3) Overgangsregeling 2018B: Bachelorstudenten Theologie (jd) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

Overgangsregeling 2015: Deeltijd-bachelorstudenten Theologie (jd) die voor 1 september 2016 zijn ingeschreven voor de deeltijdopleiding vallen gedurende tweemaal de nominale duur van de opleiding + 1 jaar in overgangsregeling 2015 (mits de inschrijving onafgebroken is), zij betalen in deze periode het instellingstarief van 2015-2016.

4) Bachelorstudenten Theologie (jd) die met ingang van het academiejaar 2018-2019 zijn gestart of met ingang van academiejaar 2019-2020 gaan starten met deze opleiding en ingeschreven staan met de PThU als hoofdinschrijving én staan ingeschreven in het album van de Protestantse Kerk Nederland kunnen in aanmerking komen voor een beurs van € 2.067 per jaar. Zij dienen daarvoor een aanvraag in te dienen bij het fonds late roepingen.