Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Collegegeld

Collegegeld

Volgens de wet bestaan er verschillende categorieën collegegeld. Het hangt af van jouw situatie of je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld moet betalen.

Bachelor

2019-2020

Wettelijk collegegeld voltijd:  € 2.083 
Wettelijk collegegeld deeltijd: € 2.083 
Instellingscollegegeld voltijd: € 5.000 1)2)
Instellingscollegegeld deeltijd: € 5.000 1)2)

Examengeld: € 1.833

2020-2021

Wettelijk collegegeld voltijd:  € 2.143
Wettelijk collegegeld deeltijd: € 2.143  
Instellingscollegegeld voltijd: € 7.785 3)
Instellingscollegegeld deeltijd: € 7.785 3)

Examengeld: € 1.886

Premaster

2019-2020

Op basis wettelijk collegegeld:  € 2.186
Of: € 34,70 per ECTS, als je niet het volledige pakket volgt.

2020-2021

Op basis wettelijk collegegeld:  € 2.249
Of: € 35,70 per ECTS, als je niet het volledige pakket volgt.

Contractonderwijs

Cursus uit initieel aanbod: €100 per ECTS
€50 (eenmaal per jaar voor alumni)

Initial Graduate School

2019-2020

€ 2.300

Masteropleiding Gemeentepredikant / Predikantschap (3 jaar)

2019-2020

Wettelijk collegegeld voltijd: € 2.083
Wettelijk collegegeld deeltijd: € 1.833
Instellingscollegegeld voltijd: € 3.834
Instellingscollegegeld deeltijd: € 3.546

2020-2021

Wettelijk collegegeld voltijd: € 2.143
Wettelijk collegegeld deeltijd: € 1.886
Instellingscollegegeld voltijd: € 3.934
Instellingscollegegeld deeltijd: € 3.638

Masteropleiding Verdieping (Master of Theology)

2019-2020

Wettelijk collegegeld voltijd: € 2.083
Wettelijk collegegeld deeltijd: € 1.833
Instellingscollegegeld voltijd: € 2.996
Instellingscollegegeld deeltijd: € 2.636 

2018-2019

Wettelijk collegegeld voltijd: € 2.143
Wettelijk collegegeld deeltijd: € 1.886
Instellingscollegegeld voltijd: € 3.074
Instellingscollegegeld deeltijd: € 2.705 

Examengeld (inschrijving als extraneus)

2019-2020

Examengeld: € 1.833

2020-2021

Examengeld: € 1.886

1) Overgangsregeling 2018B: Bachelorstudenten Theologie (jd) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

Overgangsregeling 2015: Deeltijd-bachelorstudenten Theologie (jd) die voor 1 september 2016 zijn ingeschreven voor de deeltijdopleiding vallen gedurende tweemaal de nominale duur van de opleiding + 1 jaar in overgangsregeling 2015 (mits de inschrijving onafgebroken is), zij betalen in deze periode het instellingstarief van 2015-2016.

2) Bachelorstudenten Theologie (jd) die met ingang van het academiejaar 2018-2019 zijn gestart of met ingang van academiejaar 2019-2020 gaan starten met deze opleiding en ingeschreven staan met de PThU als hoofdinschrijving én staan ingeschreven in het album van de Protestantse Kerk Nederland kunnen in aanmerking komen voor een beurs van € 2.067 per jaar. Zij dienen daarvoor een aanvraag in te dienen bij het fonds late roepingen.

3) Bij de VU geldt een overgangsregeling 2020 voor Tweede Graad bachelorstudenten Theologie (joint degree) die op 1 september 2019 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het overgangstarief betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Zij betalen dan € 5.056 instellingsgeld. PThU en VU zijn hierover nog in overleg.