Master geestelijke verzorging

Een opleiding tot geestelijk verzorger volgen? In de master geestelijke verzorging van de PThU leer je hoe je mensen helpt om een antwoord te vinden op levensvragen. Soms in moeilijke situaties; denk aan de aardbevingen in Groningen. Waarom gebeurt mij dit? Wat betekent dit voor mijn verdere leven? Als geestelijk verzorger werk je met patiënten en hun familie in de zorg, militairen in het leger of gevangenen binnen justitie. Met gelovigen, niet-gelovigen en andersgelovigen.

Studie in het kort:
Master
3 jaar
Voltijd
Studie in het kort:
Locatie
Amsterdam
Graad
Bachelor of Arts
Duur
3 jaar voltijd, 6 jaar deeltijd
Studievorm
Voltijd en deeltijd
Startdatum
September
Aanmelddatum
1 mei
Profielen
Living Texts, Thinking God Interculturally, Ethics of Dignity, Missional Communities
Specialisaties
Bijbelwetenschappen, Kerkgeschiedenis, Ethiek, Theologiegeschiedenis, Interculturele Theologie, Godsdienstwijsbegeerte, Geestelijke zorg en Geloofsgemeenschappen

De master Geestelijk verzorger geeft je de academische kennis, vaardigheden en attitude die nodig zijn om je beroep zelfverzekerd uit te oefenen. Je kunt de opleiding geestelijke verzorging volgen in voltijd en deeltijd. Bijzonder bij de PThU is dat de master valt onder onze opleiding voor predikanten. Je volgt daardoor grotendeels dezelfde vakken, en na je afstuderen mag je ook binnen de PKN optreden als predikant-geestelijk verzorger.   

Wat je kunt verwachten

 • Studieprogramma

  Je volgt de master predikantschap in Groningen samen met studenten die hebben gekozen voor de route Gemeentepredikant. Ook volg je in het eerste jaar een aantal vakken samen met studenten van de eenjarige Master of Theology. De opbouw van het studieprogramma voor de route Gemeentepredikant hetzelfde als voor de route Predikant-Geestelijk Verzorger.  

  Eerste semester

  In het eerste semester wordt de basis voor de master gelegd. Na de cursus ‘Roeping en Beroep’ die je met alle nieuwe masterstudenten van beide PThU-vestigingen volgt op 'Nieuw Hydepark' in Doorn staan er interdisciplinaire cursussen op het rooster. Deze Engelstalige entree-cursussen worden vanuit de drie onderzoeksgroepen van de PThU aangeboden en je volgt ze samen met de studenten die in het eenjarige programma van de Master of Theology studeren. Ook maak je in het entreesemester kennis met thema’s rondom geestelijk verzorging, zoals de krijgsmacht of de zorg.

  Beroepsvoorbereidend traject

  Vanaf het tweede semester volg je een aaneengesloten beroepsvoorbereidend traject van anderhalf jaar (drie semesters) waarin sprake is van een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk (stage). Hierin maak je kennis met alle facetten van het werk als predikant. Je voert je eerste pastorale gesprekken en gaat voor in kerkdiensten. Je leert een context analyseren, geeft catechisatie en leidt bijeenkomsten rond ethische of andere relevante thema’s. Tegelijk krijg je colleges zoals antropologie, leren geloven, vieren en preken, interculturele theologie en kerkrecht.

  Vrije ruimte en specialisatie

  In het derde jaar van de opleiding heb je vrije ruimte en gelegenheid tot specialisatie. De vrije ruimte (30 ECTS) kun je op verschillende manieren vullen. Je kunt bijvoorbeeld in het buitenland studeren of het researchprogramma volgen. Ook kun je een profiel kiezen om je vrije ruimte mee te vullen. In je specialisatie kun je je verder verdiepen in een van de profielen of een andere richting opgaan. De specialisatie (ook 30 ECTS) bestaat uit een cursus methodologie, een specialisatiecursus en een literatuurpakket.

  Afstuderen

  Je sluit de studie af met het schrijven van een masterthesis. Tijdens dit laatste jaar volg je opnieuw onderwijs met studenten van de eenjarige master.

 • Inschrijven

  Wil je bij ons opleiding geestelijk verzorger volgen? Je kunt je tot 1 juni 2020 via Studielink inschrijven voor het academisch jaar 2020-2021. Om je inschrijving compleet te maken, dien je daarna een Verzoek tot toelating in bij PThU.

 • Toelatingseisen

  Voor de master geestelijke verzorging geldt een van de volgende toelatingseisen:

  • Je hebt een bachelordiploma van een erkende (internationale) universitaire opleiding Theologie, of een andere universitaire opleiding met een schakelprogramma (premaster).
  • Je hebt een erkende (internationale) hbo-bachelor in Theologie, of hbo-opleiding in een andere richting met schakelprogramma (premaster)

  Verder is het handig als je goed Engels spreekt en schrijft en een passieve vaardigheid hebt in het Duits.

 • Kosten

  Het collegegeld voor het academisch jaar 2021-2022 is € 2.168. Je kunt kiezen uit een van de volgende opties voor betalingen:

  • Betaal het volledige collegegeld bij de start van het academisch jaar.
  • Betaal het collegegeld in tien termijnen.
 • Tegemoetkoming studiekosten

  Heb je (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig? Er zijn verschillende fondsen en subsidies waarvan je misschien gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld:

  • als er sprake is van ziekte, functiestoornis, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden
  • als je studievertraging oploopt door bestuurswerkzaamheden
  • als je een late roeping tot predikant hebt
  • als je een deel van je studie wilt volgen in het buitenland
 • Covid-19 en studeren bij de PThU

  Zoals de meeste universiteiten biedt de PThU haar colleges op het moment vooral online aan, om onze studenten en ons personeel te beschermen tegen Covid-19. Vanaf september hopen we de colleges weer (deels) op locatie te kunnen aanbieden. Dat doen we alleen wanneer dat verantwoord is en de coronamaatregelen er ruimte voor bieden. 

  Om op locatie les te kunnen geven, hebben we afspraken gemaakt met kerkgebouwen in Amsterdam en Groningen. Daar kunnen we samen college volgen, terwijl we toch een veilige 1,5 meter afstand kunnen bewaren. We bieden daarbij ook altijd alternatieve mogelijkheden voor een college aan studenten met een kwetsbare gezondheid of studenten die door quarantaineregels niet mogen reizen. 

  Om te bepalen of college op locatie kan, volgen we de adviezen van de overheid, het RIVM en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). We informeren studenten via onze wekelijkse nieuwsbrief waar colleges plaatsvinden. 

  Bij al ons onderwijs op afstand staan we voor onze studenten klaar. Zo kunnen studenten boeken blijven lenen van onze bibliotheek. Zij krijgen die dan thuisgestuurd. Daarnaast kun je als student gemakkelijk een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de studieadviseurs en academiepastor.

 • Inschrijven bij Protestantse Kerk

  Wil je na je studie predikant worden in de PKN? Dan moet je je inschrijven in het Kerkelijk Album van de PKN. Daarmee maak je kenbaar dat je predikant in een gemeente of een zorginstelling wilt worden, of dat je die mogelijkheid open wilt houden. De PThU verzorgt deze inschrijvingen voor de PKN. Je schrijft je jaarlijks opnieuw in.

 • Academische staf

 • Na je studie

  Als afgestudeerd theoloog kun je na je studie aan de slag als predikant-geestelijk verzorger, maar ook als onderzoeker of missionair-diaconaal pionier. Op reliwerk.nl kun je zien wat voor vacatures er zijn in je toekomstig vakgebied.

  Ben je na het behalen van je masterdiploma nog niet uitgestudeerd? Denk dan ook eens aan de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen of Vrije Universiteit Amsterdam. Of een promotietraject bij de PThU.  

Vragen? Stel ze aan de studieadviseur

 • Annemarie Goosens
  Studieadviseur Amsterdam
 • Mirjam Nederveen
  Studieadviseur Groningen

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.