Theaterstuk over morele dilemma's bij euthanasie: Lang zal hij leven!

In het theaterstuk ‘Lang zal hij leven’ staat het thema euthanasie bij dementie centraal. De meningen over dit onderwerp zijn in de samenleving verdeeld. Door op dit thema creatief in te gaan, komen onderliggende ethische vragen in beeld, zoals: ‘Zijn emoties helpend of belemmerend in het zicht krijgen op wat goed is?’, ‘In hoeverre ben je als familie bij elkaars wensen over het levenseinde betrokken?’, ‘Hoe kom je samen verder als morele opvattingen onoverbrugbaar lijken te zijn?’

Het gaat in de gesprekken en het theaterstuk niet om het komen tot één zienswijze, maar om het open verkennen van elkaars morele uitgangspunten.

Interactief theater

In de vorm van interactief theater wordt het maatschappelijke gesprek over morele vraagstukken gestimuleerd en verdiept. Op verschillende momenten tijdens het theaterstuk krijgt het publiek de gelegenheid om in gesprek te gaan over de morele dilemma’s die het verhaal oproept. Het publiek is op deze manier actief betrokken bij het familiegesprek over euthanasie. Aan de hand van scherpe vragen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Het gaat niet om de stellingen zelf maar om de zoektocht naar de overtuigingen die aan deze stellingen ten grondslag liggen.

 • Het verhaal: Lang zal hij leven!

  Dirk-Jan staat centraal in dit theaterstuk. Hij is 80 jaar en heeft gevorderde dementie. Toen drie jaar geleden Alzheimer bij hem geconstateerd werd, heeft hij een wilsverklaring opgesteld. Daarin staat dat hij niet naar een verpleeghuis wil en ook niet in de situatie wil belanden waarin hij zijn autonomie en zijn verstand kwijt is. Boven alles wil deze voormalige onderwijzer zijn waardigheid behouden: liever dood dan zichzelf kwijtraken.

  Nu lijkt het zover te zijn. Dirk-Jan is bij flarden helemaal de weg kwijt en de situatie thuis is niet meer houdbaar. Zo kan het niet langer. Tijdens Dirk-Jans 80ste verjaardag zingt zijn familie: ‘Lang zal hij leven’. Maar niet iedereen zingt dit van harte mee. Heeft Dirk-Jan niet zelf in zijn wilsverklaring gezegd dat hij dit nooit zou willen?

 • Acteurs

  Het theaterstuk zal worden uitgevoerd door Annemarie Prins, Catalijn Willemsen, Harpert Michielsen, Joop Keesmaat, Madeleen Driessen en Anke van ‘t Hof.

 • Data en kaartjes reserveren

  Het theaterstuk ‘Lang zal hij leven’ is onderdeel van een landelijke publiekcampagne waarin normen en morele waarden onder de aandacht worden gebracht. De voorstelling bestaat uit ongeveer 40 minuten theater, afgewisseld met twee dialoogmomenten. In totaal duurt de hele voorstelling 60-70 minuten. Dankzij onze partners zijn er geen kosten aan verbonden om de voorstellingen bij te wonen. Wel is het belangrijk om u aan te melden en uw plaats(en) te reserveren! 

  De volgende voorstellingen staan gepland:

 • Theaterstuk boeken bij uw organisatie

  Heeft u belangstelling om het theaterstuk te boeken voor uw organisatie of wilt u met ons samenwerken? Laat het ons dan weten.

 • Samenwerking en partners

  Momenteel vinden gesprekken plaats met verschillende organisaties om mee samen te werken of het theaterstuk uit te voeren zoals bij woonvoorzieningen voor ouderen, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en religieuze gemeenschappen.

  Inmiddels zijn de volgende organisaties betrokken bij dit project:

  • PThU
  • Nachtzon Media

  Ook zijn diverse landelijke organisaties betrokken bij dit project.

 • Moreel kompas over ethiek en levenseinde

  Medische ethiek is een gebied waarin behalve gemeenschappelijke normen ook het bestaan van verschillende visies naar voren komt. Bij gebrek aan gedeelde morele waarden worden geschillen nogal eens beslecht door situaties in louter technische termen te beschrijven of door te verwijzen naar de individuele autonomie van mensen. Vaak blijven andere ethische waarden onbelicht, zoals de waarde van gemeenschap en de waarde van kwetsbaarheid. Een gebied waarop dit in het  bijzonder tot uitdrukking komt, is het levenseinde. Wat betekent het feit dat voor veel mensen ‘waardig sterven’ synoniem is aan een zelfgekozen levenseinde? En wat betekent het dat mensen steeds vaker pleiten voor euthanasie, niet om aan een vreselijke dood te ontsnappen maar omdat ze bang zijn voor een vreselijk leven? Binnen het Moral Compass Project wordt specifiek onderzoek gedaan naar ethiek en levenseinde. Daarbij is aandacht voor wat mensen ondanks hun verschillen bindt, en aandacht voor hoe eventuele religieuze argumenten  zich verhouden tot niet-religieuze argumenten.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.