Moral Compass Project

Welke betekenis zou een ‘moreel kompas’ kunnen hebben voor onze menselijke kennis en ervaring van het ‘goede’? Hoe verhoudt een transcendent ‘Goed’ zich tot het ‘goede’ dat mensen zelf kunnen ontdekken en ervaren? Kunnen we zinvol spreken over het ‘gGoede’ als iets dat voorafgaat aan ons menselijk begrip van moraliteit, terwijl het tegelijkertijd in nieuwe situaties opnieuw ontdekt moet worden?

Aanmelden

Wilt u meer informatie over het theaterstuk 'Morele dilemma's bij euthanasie', wilt u samenwerken of dit project financieel steunen? Vul dan onderstaand formulier in, verzend het en wij nemen snel contact met u op. Alvast bedankt!