Centre for the Study of Bible and Contexts

Het Centre for the Study of Bible and Context(s) houdt zich bezig met baanbrekend academisch onderzoek: de interactie tussen sociaal-culturele en sociaaleconomische factoren en gevestigde tradities van lezen enerzijds en schriftuurlijke interpretatie anderzijds. In het bijzonder doet het dit door het hermeneutische en transformatieve potentieel te onderzoeken dat de ontmoeting tussen verschillende interpretatiegemeenschappen heeft.

Methodologisch is het onderzoek van het Centrum empirisch van aard, in de zin dat 'echte' (dat wil zeggen zowel hedendaagse als historische) interpretaties van heilige geschriften worden geanalyseerd. Qua academische setting lijkt de plaats van het centrum meteen interdisciplinair. Hoewel het inzichten uit de bijbelse disciplines gebruikt, gaat het ook verder, omdat het zich richt op 'echte' interpretatiegemeenschappen en hun lezingen. Tegelijkertijd gaat het ook verder dan veel onderzoek naar interculturele theologie en missiologie, omdat het nauw verbonden is met onderzoek in bijbelse disciplines zoals het wordt uitgevoerd in andere academische contexten. Het centrum zal coherente en gerichte activiteiten ontwikkelen op het gebied van onderwijs en onderzoek met het oog op een vruchtbare interactie tussen beide.

Een van de activiteiten is het programma 'Bridging Gaps'. De buitenlandse studenten die deelnemen aan dit uitwisselingsprogramma van drie maanden belichamen diversiteit, zowel onderling als als groep binnen de academische gemeenschappen van PThU en VU. Hun aanwezigheid is hermeneutisch buitengewoon waardevol en zal zowel voor de studenten zelf als voor de bredere academische gemeenschap waarvan zij deel uitmaken tijdens hun verblijf in Nederland vruchtbaar worden gemaakt.

Het onderzoek in het centrum zal worden uitgevoerd in de setting van een onderzoeksgroep, onder leiding van de twee leerstoelen die de kern vormen van het onderzoeksteam van het centrum. Het team, dat zal bestaan uit een aanzienlijk 'volume' onderzoekers, zal een strategie ontwikkelen om externe financiering te verwerven, zowel door deel te nemen aan de verschillende financieringsinstrumenten van NWO (en soortgelijke instanties) als door een actieve aanpak van fondsenwerving bij maatschappelijke partners.

Het Centrum zal de Intercultural Biblical Hermeneutics Series blijven uitgeven, waarin ook eigen publicaties zullen verschijnen. Het zal ook doorgaan met het organiseren van de tweejaarlijkse Dom Hélder Câmara - lezing, door een spreker met internationale faam. Het Centrum zal een leidende en coördinerende rol blijven spelen in het werk van het 'Intercultural Bible Collective' zoals het tot stand kwam onder leiding van de Dom Hélder Câmara-leerstoel. Belangrijke partners in dit netwerk zijn: het Ujamaa Centrum in Zuid-Afrika, CEBI in Brazilië en het Dalit Centrum in New Delhi.

Gezien de focus van het centrum zijn maatschappelijke partners van essentieel belang. Belangrijke partners op dit moment zijn Kerk in Actie en de Dutch Bible Society.

Onderzoeksmedewerkers

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.