Religion and the Arts

Onderzoek naar religie en kunst is een lange traditie van de leerstoel Praktische Theologie Amsterdam (Barnard, Klomp et al). Barnard maakt deze kennis bruikbaar als lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Maatschappij der Nederlandse Letterkunde) en als lid van de Commissie voor het Jaarboek van de genoemde Vereniging, als lid van de Raad van Toezicht van Museum Catharijneconvent te Utrecht, en als lid van Teylers Theologische Vereniging (‘Teylers Godgeleerd Genootschap’), aangesloten bij Teylers Museum te Haarlem. Hij hield een lezing in Teylers Museum, ‘God en het museum’ op een zondagmiddag voor ongeveer 100 personen (2013), die ook werd gepubliceerd. Een studiedag over ‘Apocalyps in the Arts. De vernietiging als catharses' trok ongeveer vijftig predikanten en andere geïnteresseerde mensen aan. Lezingen werden gepubliceerd in een populair boek met dezelfde titel (2014).

Brouwer ontwikkelt de postmoderne theologie van John Caputo als kader voor de theologische interpretatie van kunstwerken en literatuur. Hij publiceerde in 2014 over een modern kunstwerk dat als godslasterlijk werd beschouwd, en in 2015 verscheen een artikel over een controversieel boek van de Belgische auteur Kristien Hemmerechts.

In 2012 kregen Nederlandse en Vlaamse protestantse kerken een nieuw gezangboek, uitgegeven door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). Promovendi van PThU en een door PThU gefinancierd koor (Vocaal Theologen Ensemble, VTE) waren ondergeschikt aan de introductie van het boek. Van Andel onderzocht in overleg met de ISK het ontstaan van het nieuwe gezangboek. Ze woonde alle redactievergaderingen bij en analyseerde de gesprekken door middel van discoursanalyse. Het onderzoek zal de basis vormen van haar proefschrift (2015). Ondertussen monteerde ze een populaire inleiding in het nieuwe gezangboek, Van horen zingen. Wegwijs in het nieuwe liedboek (2013) en ze werkt momenteel aan een populair Dagboek bij het Liedboek.

Rijken is musicus en theoloog. Ze was lid van de redactiecommissie van het gezangboek en doet nu als promovendus onderzoek naar de Choral Evensong in Nederland. Ze reisde met het Vocaal Theologen Ensemble door het land om gemeenten en gemeenteleden te enthousiasmeren voor het gezangboek. Ze nam twee dubbel-cd's op met liedjes uit het gezangboek (Met hart en ziel I [2013] en II [2014]), organiseerde een zomerschool voor predikanten en kerkmusici over het nieuwe gezangboek, en hield verschillende lezingen in plaatselijke gemeenten over de gezangboek.

Sinds een aantal jaren zendt de Evangelische Omroep (EO) The Passion uit op Witte Donderdag in samenwerking met onder meer de Protestantse Kerk. The Passion is een versie van de passie van de evangeliën met populaire popsongs en uitgevoerd door bekende populaire artiesten. Het wordt door de EO op de nationale televisie uitgezonden en trok in 2014 3,2 miljoen kijkers. Klomp, die moderne passies onderzoekt, werkte samen met EO en kreeg veel aandacht van de landelijke media (radio, televisie en gedrukte media). Ze verwierf een naam als deskundige op dit gebied.

Onderzoeksmedewerkers

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.