Connecting Churches and Cultures

PThU Groningen deelt en bouwt haar kennis met lokale christelijke gemeenschappen in het noorden en oosten van het land. Daartoe heeft het een onderzoeksplatform, Connecting Churches and Cultures, opgericht. Het is gericht op het creëren van nieuwe verbindingen en het versterken van bestaande verbindingen tussen lokale gemeenten en lokale culturen, evenals het verbinden van christelijke gemeenten met het doel om van elkaar te leren. Momenteel bestaat het platform uit 175 gemeenten. Via CCC worden ook onderzoeksmasterstudenten in staat gesteld om onderzoek te doen, aangezien de gemeente onderzoeksondersteuning zoekt. In 2014/15 zijn vier projecten gerealiseerd.

Twee voorbeelden van activiteiten illustreren de activiteiten van CCC. In november 2014 is op een van de Waddeneilanden, Terschelling, een zogenaamd inspiratieweekend georganiseerd voor meer dan 200 leden van kerken in het noorden van Nederland. Ideeën en best practices werden gedeeld over hoe men op een zinvolle manier kerk kan zijn in een tijd van krimp. CCC inspireerde zich ook door een terminologie van moedeloosheid, verlies en verval opnieuw te formuleren: samenwerkende kerken werden 'een vloot van kerken', het kerkgebouw 'een vuurtoren in de tijd', een nieuw beleid werd 'over een andere boeg' genoemd, terwijl zorg voor elkaar de kerk tot een 'veilige haven' maakte. Het weekend kreeg aandacht in de gedrukte Friese media. In mei 2014 namen veertig mensen deel aan een studiemiddag 'Kerk op bevende aarde' naar aanleiding van aardbevingen (2,2 - 3,7 op de schaal van Richter) in de provincie Groningen als gevolg van gaswinning. De centrale vraag was wat lokale kerken kunnen doen met en voor mensen in het aardbevingsgebied. De middag werd georganiseerd in samenwerking met PKN-gemeenten in het gaswinningsgebied en de GGD Groningen. Ook deze dag kreeg aandacht in de Friese gedrukte media.

Brouwer werkt in hetzelfde veld van congregationele studies, in Amsterdam. In 2014 organiseerde hij een conferentie van het Transforming Religious Identities and Communities (TRIC) netwerk, een NOW-project onder leiding van VU-collega Ganzenvoort. Hij zal het volume van het netwerk over ‘Religieus leiderschap voor de toekomst’ (2015) bewerken.

Onderzoeksmedewerkers

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.