Centre for Prison Chaplaincy Studies

Het interuniversitair Center for Prison Chaplaincy Studies (CPCS) richt zich op academisch onderzoek, onderwijs en training over kwesties die relevant zijn voor het werk van gevangenispastora's.

Het centrum wil een plaats van reflectie zijn met een interdisciplinaire en oecumenische aanpak, en in nauwe samenwerking met mensen werkzaam in of voor het veld pastorale gevangeniszorg. In het CPCS werken protestantse en rooms-katholieke theologen, strafrechtkundigen, filosofen en anderen samen met betrekking tot het verder en verdiepen van:

  • de kwaliteit van het gevangenispastoraat tijdens en na hun detentie
  • kritische reflectie vanuit het perspectief van de christelijke traditie over thema's als misdaad, kwaad, schuld, vergeving, straf
  • de betrokkenheid van (religieuze) gemeenschappen bij het gevangenispastoraat en (ex-) gevangenen

Het centrum biedt praktijkgericht en fundamenteel onderzoek en versterkt het onderwijs en de professionalisering van gevangenispredikanten. Verder organiseert het bijeenkomsten om hun onderzoek te presenteren en te bespreken met zowel wetenschappers als mensen die betrokken zijn bij religieus geïnspireerde nazorg.

Het Center for Prison Chaplaincy Studies (CPCS) is een initiatief van de Tilburg School of Catholic Theology en de Tilburg Law School van Tilburg University (TiU) en de Protestantse Theologische Universiteit. Het Centrum is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Protestantse en Katholieke Gevangenispastoraat in Nederland.

Onderzoeksmedewerkers

Namens PThU zijn de volgende medewerkers betrokken bij het CPCS:

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.