Salvation and Transformation at the Boundaries

Verschillen tussen religieuze gemeenschappen en tussen verschillende culturele uitingen van de christelijke traditie zelf worden vaak gekenmerkt door tegenstrijdige of complementaire opvattingen over 1. wat telt als waar of overvloedig leven, 2. wat is de grootste bedreiging voor het goede leven en 3. wat redding daarom bereikt als het proces waardoor mensen van de dood of vervreemding naar de volheid van leven gaan.

De projectgroep richt zich op transformaties die plaatsvinden op de grenzen tussen religieuze gemeenschappen. Deze transformaties vinden plaats op twee verschillende niveaus. Op een bepaald niveau vinden we individuen (en mogelijk groepen) die grenzen overschrijden tussen religieuze gemeenschappen in processen die vanuit een christelijk perspectief ‘bekering’ zouden worden genoemd. Tegelijkertijd vinden er transformaties plaats in religieuze praktijken en overtuigingen binnen deze religieuze gemeenschappen vanwege de interacties aan deze grenzen. Deze twee transformatieniveaus zijn met elkaar verbonden en kunnen daarom gezamenlijk worden bestudeerd.

De onderzoeksgroep zal zowel religieuze wetenschap als theologische instrumenten en perspectieven gebruiken, en zal zowel beschrijvende als normatieve vragen stellen: wat dragen zulke transformaties bij aan ons begrip van verlossing 1. als Gods beweging naar de mensheid en voortdurende betrokkenheid bij de geschiedenis en het leven van de mensheid, 2. als een draai en beweging naar verlossing in gemeenschappen en individuen en 3. als de 'heelheid van het leven' die deze verlossing beoogt te bewerkstelligen.

Onderzoeksmedewerkers

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.