Dogmatics life: divine life and human life

De projectgroep Dogmatiek onderzoekt de betekenis en implicaties van de begrippen 'leven (van God)' en '(menselijk) leven'. Uitgangspunt zijn het Oude en Nieuwe Testament en de protestantse bekentenissen. Het onderzoek richt zich op twee onderling samenhangende hoofdvragen: 1. Hoe interpreteren we 'goddelijk leven'; en 2. hoe interpreteren we 'menselijk leven'?

De eerste vraag gaat in wezen over de implicaties van bijbelse uitdrukkingen als 'de levende God' en 'de bron van het leven'. Dit omvat de volgende vragen:

  • Hoe kan het leven van de drie-enige levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in trinitaire termen worden beschreven?
  • Hoe kan het leven van de levende God, de Schepper, worden begrepen als verschillend van en gerelateerd aan het geschapen leven? Betekenen Gods incarnatie en de dood van Jezus dat God kan sterven?
  • Hoe is het leven van God gerelateerd aan de menselijke geschiedenis?
  • In welke zin is Gods leven eeuwig? Hoe houdt Gods eeuwige leven verband met het menselijk bestaan in de tijd?

De tweede hoofdvraag is wat het menselijk leven echt menselijk maakt. Dit omvat de volgende vragen over geschapen en getransformeerd leven:

  • Wat is het verschil tussen leven en dood van mensen en leven en dood van andere wezens vanuit theologisch perspectief en hoe is dit gerelateerd aan het perspectief van bijvoorbeeld evolutietheorie.
  • Zijn mensen geschapen met een specifieke menselijke waardigheid en met specifieke mensenrechten? Behoort het verlangen naar God natuurlijk tot het leven van een geschapen mens?
  • Hoe begrijpen we de transformatie van het menselijk leven en de verlossing ervan van verschillende vormen van kwaad en zonde? Hoe vindt verlossing plaats en hoe wordt deze beleefd volgens het Oude en Nieuwe Testament (Thora, Chokma, Christus, Geest)? Hoe kan het menselijk leven worden bevrijd van de controle van economische en politieke machtsstructuren (Agamben)?
  • Hoe begrijpen we '(menselijk) eeuwig leven', dat volgens de Apostolische Geloofsbelijdenis de ultieme menselijke bestemming is? Is het verschillend van of op de een of andere manier deelnemen aan goddelijk leven?

Onderzoeksmedewerkers

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.