A better life

Voortplanting, een lang leven, technologie voor menselijke verbetering - het menselijk leven in zijn begin, midden en einde - worden steeds meer onderwerp van reflexieve besluitvorming en worden betrokken bij managementprocessen, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau. 'Leven' wordt een object van engineering, in de levenswetenschappen zelfs biologisch. De toenemende veranderbaarheid van het leven heeft een enorme impact op de ethische verantwoordelijkheid voor de toekomst van het menselijk leven. Wanneer theologische ethiek wordt opgevat - zoals deze ethiekgroep doet - als de getrouwe reflectie op de zoektocht naar het goede leven, is de vraag of en hoe deze transformaties het leven echt een beter leven kunnen maken. Hoe de ‘soteriologische’ ambities en implicaties van een trans- of postmenselijke toekomst evalueren?

Tegelijkertijd: als kind geboren worden, opgroeien en opgevoed worden in een gezin, onderwijs krijgen, werken voor de kost, de tegenslagen en onvoorziene omstandigheden van het lichamelijke leven het hoofd bieden (ziekte, ouderdom en dood) - ze blijven de fundamentele voorwaarden van het menselijk bestaan in zijn feitelijkheid. Breekbaarheid, afhankelijkheid, kwetsbaarheid en eindigheid zullen waarschijnlijk de fundamentele kenmerken van de menselijke conditie blijven. De vraag is of het niet alleen obstakels, maar ook voorwaarden zijn voor het goede leven. Vandaar het beroep op de regulatieve normativiteit van ‘natuur’ in sommige ethische tradities. De ethische taak is dan om te zoeken naar het goede leven tussen zijn gegevenheid en transformeerbaarheid. Kan het leven ‘zoals het is’ / het leven ‘zoals het gaat’ - met zijn tragische componenten - ooit een goed leven zijn? Wat hebben de christelijke verhalen over schepping, genade, verlossing en eschatologie te bieden bij de gemeenschappelijke zoektocht naar een beter leven?

De ethische groep zal bijzondere aandacht besteden aan de ethische spanning tussen het geven en transformeren van het menselijk leven op het gebied van gezin, werk, ouderdom en levenseinde - gebieden waar de broosheidheid en kwetsbaarheid van het menselijk lichaam en geest, en de afhankelijkheid ervan op anderen, voelbaar zijn en intens worden ervaren.

Onderzoeksmedewerkers

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.