Home/Onderzoek/Onderzoeksprogramma's tot 2020/Onderzoeksprogramma Sources

Titel: Sources and Traditions of Christian Faith in Past and Present

Het onderzoeksprogramma Sources and Traditions of Christian Faith in Past and Present bestudeert de culturele achtergrond, het basisbegrip en de ontwikkeling van religieuze bronnen (teksten en documenten in de breedste zin) in de geschiedenis van het oude Israël, het jodendom en het christendom, om een historisch begrip van de westerse cultuur te krijgen en een weloverwogen interpretatie van deze bronnen in moderne gemeenschappen van christelijk geloof.

Programmaleider
A.B. Merz
Professor of New Testament