Home/Onderzoek/Onderzoeksprogramma Beliefs

Titel: Transforming Life

In religieuze tradities wordt het leven in zijn gegevenheid geïnterpreteerd en gesymboliseerd als een goddelijk geschenk, een transcendentaal absoluut; in onze tijd wordt het een object van reflexief en verantwoordelijk menselijk handelen, zowel op microniveau in wetenschap en technologie, als op individuele, maatschappelijke en mondiale schaal in politiek en economie.

In de 21e eeuw wordt het leven getransformeerd tot een object van menselijke keuzevrijheid en controle.

Programmaleider
Prof. dr. B. Toren
Hoogleraar interculturele theologie

Het is de vraag of en hoe deze transformaties de toekomst van het menselijk leven op aarde en zijn welzijn kunnen dienen. 

Het onderzoeksprogramma Beliefs richt zich op de vraag: hoe kunnen we de transformaties van het menselijk leven vanuit het perspectief van de christelijke soteriologie begrijpen?