Home/Onderwijs/PThU Premaster/Premaster: Aanmelden en kosten

Aanmelden en kosten

Premaster via zelfstudie 

Met behulp van het formulier kun je je aanmelden voor de premaster. Op het formulier kun je aangeven welke cursussen je in het betreffende studiejaar wilt volgen.

Na ontvangst van het formulier zal, indien nodig, een van de studentendecanen contact met je opnemen over het te volgen pakket. Als duidelijk is welke cursussen je moet volgen, dan ontvang je een betalingsverzoek om het bedrag in een keer of in zes termijnen te betalen. Zodra je betaling is ontvangen, wordt je inschrijving verder afgehandeld. Het hele proces neemt zo’n vier weken in beslag.

Je kunt op elk gewenst moment beginnen met de premaster, maar we adviseren je een start in september. Gedurende de zomermaanden is starten in principe niet mogelijk. Houd er rekening mee dat de cursussen Grieks en Hebreeuws in de vorm van colleges worden aangeboden en dus vastgestelde startdata aan het begin van het academisch jaar kennen.

Premaster via bachelor Theologie (joint degree) 

Het is ook mogelijk via de bacheloropleiding Theologie aan de toelatingseisen te voldoen. Deze optie staat alleen open als je start aan het begin van een nieuw academisch jaar, dus per september. Wil je de premaster via deze route volgen? Schrijf je dan voor 1 mei via Studielink in als deeltijdstudent. 

Kosten

Het tarief voor de premaster wordt vastgesteld op basis van het wettelijk collegegeld voor het betreffende studiejaar (zie daarvoor categorieën collegegeld). Voor premasterstudenten die in 2018/2019 voor het eerst staan ingeschreven bedraagt het tarief € 34,33 per ECTS waarvoor een student staat ingeschreven. Het recht om tentamen te doen in een vak eindigt aan het einde van het betreffende academiejaar (ongeacht of het vak daarmee is afgerond). De facturatie vindt in drie termijnen plaats voor de vakken die in die periode worden afgenomen.

Voor premasterstudenten die ingeschreven stonden vóór het academiejaar 2018/2019 wordt het bedrag op het betalingsverzoek bepaald op basis van de studieplanning aan het begin van het studiejaar. Na afloop van het studiejaar vindt er, indien nodig, een naheffing plaats als er meer cursussen zijn afgerond dan in de planning was aangegeven. Aan het eind van het academiejaar 2018/2019 vervalt deze regeling. Vanaf 2019/2020 dienen alle premasterstudenten zich jaarlijks in te schrijven voor de te volgen vakken.

Volg je op het moment van aanmelden voor de premaster ook een opleiding waarvoor je wettelijk collegegeld betaalt, dan word je op basis van een 'Bewijs Betaald Collegegeld' (BBC) vrijgesteld van betaling voor de premaster.

Je kunt de premaster dus kosteloos naast je opleiding van eerste inschrijving  volgen. De vrijstelling wordt jaarlijks bepaald.  Het Bewijs Betaald Collegegeld dient dus elk studiejaar opnieuw bij de administratie van de PThU te worden afgegeven.

Contractonderwijs bachelor

Als je gedurende het studiejaar aan een cursus van onze bachelor wilt deelnemen in het kader van de premaster kan dit op basis van het contractantentarief (€ 100 per ECTS). Het premastertarief geldt dus alleen voor studenten die per september staan ingeschreven als premasterstudent in onze bachelor Theologie.

Lees meer informatie over het inschrijfproces als contractant in onze bachelor.