Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Studiefinanciering

Studiefinanciering

Sinds 1 september 2015 geldt voor studenten aan hbo en universiteit een nieuw stelsel van studiefinanciering; het ‘studievoorschot’. In dit stelsel bestaat de basisbeurs niet langer, maar kun je per maand maximaal € 882,47 lenen. Daarnaast kun je nog € 171,67 per maand lenen voor het collegegeld. (Studenten die instellingscollegegeld betalen, kunnen tot maximaal € 858,33 lenen voor het collegegeld.)  

Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld.

Aanvullende beurs

Voor studenten met minder draagkrachtige ouders is er een aanvullende beurs. Die bedraagt vanaf januari 2019 maximaal € 396,39. Het bedrag van € 882,47 is inclusief deze eventuele aanvullende beurs. Haal je binnen 10 jaar je diploma, dan wordt de aanvullende beurs een gift.

Studentenreisproduct

Het studentenreisproduct is ook onderdeel van je studiefinanciering. Als je geen bedrag aan studiefinanciering wilt lenen, kun je toch gebruik maken van het studentenreisproduct. Vraag in dat geval wel studiefinanciering aan, maar geef tijdens de aanvraag aan dat je geen geld wilt lenen. Ook het reisproduct is in eerste instantie een lening (€ 95,91 per maand in 2019). Alleen als je binnen 10 jaar je diploma haalt, wordt je reisproduct een gift.

1 februari regeling - stoppen in je eerste jaar

Krijg je voor het eerst studiefinanciering voor hbo of universiteit en stop je in je eerste jaar met je studie? Als je vóór 1 februari je studiefinanciering stopt, worden je studentenreisproduct en aanvullende beurs automatisch een gift. Ook als je later geen diploma haalt. Er is één voorwaarde: je mag in hetzelfde studiejaar geen studiefinanciering meer krijgen voor hbo of universiteit.

Levenlanglerenkrediet

Met ingang van studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld te betalen. Je kunt het collegegeld lenen bij DUO als je voldoet aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot inschrijving, leeftijd en nationaliteit. Het krediet is te krijgen voor de duur van de opleiding, voor een deeltijdopleiding is één jaar extra krediet mogelijk.

Meer informatie?

Raadpleeg voor meer informatie over studiefinanciering, het levenlanglerenkrediet en de wijze van aanvragen de website van DUO. Ook studenten die nog onder het oude stelsel vallen, vinden daar alle benodigde informatie.