Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Fondsen/Het Lieve Vrouwe ter Nood Leen.rtd

Het Lieve Vrouwe ter Nood Leen

Postadres

Meteoorbaan 21, 8802 BL Franeker

Telefoon: 0571 - 390732

Secretaris

Dhr. J.D. Jansma

Doelstelling en bijdrage

Jaarlijks staat een bedrag van ongeveer € 3.500,- ter beschikking als bijdrage in de studiekosten van één of meer jonge mensen studerend aan een erkende instelling voor hoger of wetenschappelijk onderwijs. Afstammelingen van Ulbe Taekens te Peins genieten voorkeur. De pensie wordt toegekend voor het studiejaar dat volgt op het jaar van de aanvraag en wordt uitgekeerd in de maand februari.

Beperkingen

Leeftijd minimaal 18 jaar. Mochten er geen afstammelingen van Ulbe Taekens te Peins een beroep op het Leen doen, dan komen anderen in aanmerking. Hoewel in principe iedereen die een erkende studie volgt in aanmerking komt voor een pensie, is de kans klein, dat iemand die geen afstammeling van de stichter is, zijn aanvraag gehonoreerd ziet.

Aanvraagprocedure

Gegadigden moeten vóór 1 mei van elk jaar een verzoek bij de secretaris indienen vergezeld van een concreet studieplan en duidelijke gegevens met betrekking tot hun financiële situatie. In juni vindt daarna de toekenningsvergadering plaats.

Gebied

Landelijk