Home/Over CCC/Wie zijn CCC?

Wie zijn CCC?

 • Henk de Roest, hoogleraar praktische theologie, directeur CCC
 • Marten van der Meulen, universitair docent godsdienstsociologie, coördinator en onderzoeker CCC
 • Jacobine Gelderloos-Commandeur, promotieonderzoeker kerk en platteland, onderzoeker CCC
 • Bregje Anna Faasse, bachelor student theologie, community manager CCC
 • Noortje Luning, master student theologie, onderzoeker CCC
 • Maren Mielke, afgestudeerd theoloog, onderzoeker CCC
 • Rebecca van den Born, bachelor student theologie, onderzoeker CCC
 • Meerdere master-studenten per jaar

Doelgroep als partners in activiteiten:

Wie is de doelgroep? Het eigene van netwerkorganisaties is dat deelnemers ook meteen partners zijn. Daardoor kan een krachtige en brede organisatie ontstaan. Mogelijke doelgroepen en bijhorende activiteiten zijn:

 • Gemeenteadviseurs en interim-predikanten: collaborative and participative research
 • Predikanten als reflective practitioner: stimuleren van praktijktheoretisch onderzoek (vergelijkbaar met internationale D.Min.programma’s)
 • Toegepast onderzoek in opdracht
 • Studenten kunnen ondersteund en begeleid worden in onderzoekstages en afstudeeronderzoek in de praktijk.
 • Bestaande netwerken (Newclesia, InBetween) kunnen betrokken worden bij onderzoek, analyse en evaluatie.
 • Ouderlingen, betrokken kerkleden, etc.: brede studiedagen en opleidingsdagen
 • Geloofsgemeenschappen: stimuleren van leernetwerken en samenwerkingsverbanden (bijv. in aanvulling en samenwerking met missionaire ronde)

Internationale samenwerking met:

 • Hartford Center for Religious Research Hartford Ct. (USA)
 • Uppsala Institute for Diaconal and Social Studies
 • Diakoniewissenschaftliches Institut  Heidelberg
 • Zentrum für Kirchenentwicklung Zürich
 • Stellenbosch (Communitas)
 • Universiteit Greifswald
 • Ecclesiology and Ethnography Network, Consortium for Congregational Studies
 • Church Innovations Institute Minneapolis (USA)
 • Universiteit van Pretoria (gezamenlijk onderzoeksproject)
 • MF School of Theology Oslo

Huidige onderzoeksthema’s onderzoekers CCC:

De volgende thema’s: Kerk in de stad, kerk en leefbaarheid van het platteland, samenwerking tussen protestantse gemeenten en niet-kerkelijke instellingen,nieuwe kerkvormen, kerksluitingsprocessen, veranderende bindingspatronen, missionaire kerkontwikkeling, belang en plaats van diaconaat in relatie tot zorg, nieuwe vormen van contact met de middengeneratie, diaconaat en vergrijzing, afnemende middelen (bijv. financiën, tijd).

Contact?

CCC is gekoppeld aan de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit, Groningen

Postadres: Postbus 11069, 9700 CB Groningen
Bezoekadres: Oude Ebbingestraat 25, 9712 FA Groningen

Telefoon: 088-3371807

Email: ccc@pthu.nl
of direct prof. dr. H.P. de Roest, 06-2368908, email: hpderoest@pthu.nl.