Home/Over CCC

Wat is CCC? 

De PThU-Groningen wil met haar onderzoek en kennis ten dienste staan aan de lokale christelijke gemeente en haar toekomst. Daartoe heeft zij een onderzoeksplatform opgericht, Connecting Churches and Cultures. Dit platform wil graag verbonden zijn met alle lokale (wijk-)gemeenten van Noord en Oost Nederland. Het betreft Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Ruim 600 PKN-gemeenten.

Connecting Churches and Cultures heeft de verbinding tussen lokale kerken en culturen op het oog. Waar kunnen nieuwe verbindingen ontstaan met bepaalde groepen mensen? Waar kunnen verbindingen worden versterkt, bijvoorbeeld met nieuwe generaties of met de lokale samenleving? De toekomst van kerk gaat ons aan het hart en de boodschap van het evangelie achten wij van levensbelang voor mens en samenleving en daar willen we ons door middel van dit platform voor inzetten. Het is voor ons daarbij essentieel dat het praktisch-theologisch onderzoek van de PThU en de lokale gemeenten niet los staan van elkaar, maar op elkaar betrokken zullen zijn, om wederzijds van elkaar te kunnen leren.

Ontstaan

Na een aantal interne verkenningen hebben wij in de zomer van 2012 meerdere gesprekken gevoerd met de gemeenteadviseurs van Noord en Oost Nederland verbonden aan het landelijk dienstencentrum van de PKN. Samen met hen hebben we een begin maakt met het verkennen van uitdagingen waar gemeenten in Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen voor staan. Graag willen wij kennisnetwerken ontwikkelen, waarin we samen met u deze onderzoeksthema’s ontwikkelen en uitwerken. Het platform wil daar met haar onderzoek bij aansluiten. Een voorbeeld van een uitdaging voor een groot aantal gemeenten is het ontbreken van de ‘middengeneratie’ in kerkdiensten. Een ander voorbeeld van een uitdaging is hoe een gemeente missionair en diaconaal aanwezig kan zijn in de wijk of het dorp. Of hoe een gemeente ondanks krimpende middelen toch vitaal kan zijn.

Het centrum is sinds oktober 2012 actief. We hebben al mogen ervaren dat er met veel belangstelling wordt gereageerd vanuit kerkelijke gemeenschappen. Wij willen CCC in samenwerking en partnerschap met u verder ontwikkelen.

Bij de verschillende onderzoeksthema’s willen we een beroep op u kunnen doen. Wij willen ook graag van uw ervaringen en opgedane kennis leren, zoals u omgekeerd een beroep op ons kunt doen voor bijvoorbeeld lezingen, informatie en onderzoeksresultaten. Tevens willen wij het voor gemeenten mogelijk maken om via onze website ervaringen, verhalen en kennis over kerk-zijn met elkaar uit te wisselen, om samen wijzer te worden.

U kunt zich hier aanmelden als geïnteresseerde in het onderzoek en de resultaten van CCC.