Home/Onderzoek/Onze lopende projecten/Kerk en aardbevingen

Kerk en aardbevingen

Onderzoek naar de verhouding kerk & aardbevingsproblematiek in noordoost Groningen

In het voorjaar van 2015 hebben zes bachelorstudenten in het kader van een bachelor cursus praktische theologie bij de PThU meegedaan aan een onderzoek naar de relatie tussen kerken en aardbevingsproblematiek in noordoost Groningen. Het theoretisch kader werd gevormd door de praktisch- theologische cirkel zoals door Richard Osmer is omschreven: beschrijving - interpretatie - evaluatie - strategie. Voor het thema kerk & aardbevingsproblematiek is gekozen vanwege de actualiteit, waardoor studenten kennis kunnen maken met praktische theologische vragen in wording.

Een paar studenten woonden de publieke ontmoeting op 17 april 2015 in Loppersum bij met mgr. dr. Gerard De Korte, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, en dr. Arjan Plaisier, algemeen secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland. De interviewkandidaten werden door het Platform Kerk & Aardbeving en door lokale kerken aangedragen. In totaal zijn 15 personen geïnterviewd, waaronder mensen die actief zijn in de Groninger Bodem Beweging, een bestuurslid van een waterschap, een lid van een gemeenteraad en een werknemer van de NAM. De kerkelijke betrokkenheid verschilde van ambtsdrager tot ander vrijwilligerswerk, van 'gewoon lid' tot niet actief.

Wat kunnen kerken doen?

  1. In pastoraat een luisterend oor bieden voor de emoties die mensen ervaren, bemoediging en morele bezinning bieden.
  2. In kerkdiensten aandacht besteden aan de manier waarop mensen en de samenleving geraakt zijn door de aardbevingsproblematiek en aan de vraag wat goed rentmeesterschap in de huidige situatie te betekenen heeft.
  3. Herbezinning op de diaconale taken in de context van aardbevingsproblematiek stimuleren met het oog op ondersteuning van de meest kwetsbaren en het bevorderen van maatschappelijk welzijn en rentmeesterschap.
  4. Vanuit verschillende vormen van betrokkenheid de immateriële nood in beeld (helpen) brengen en ervaringen van mensen naar de overheden en instanties toe signaleren.
  5. Waar mogelijk en opportuun deelnemen aan publieke bijeenkomsten en present zijn in netwerken waar de aardbevingsproblematiek aan de orde komt. Waar mogelijk die netwerken faciliteren met ruimtes en andere ondersteuning.
  6. Kerkelijke leiders verzoeken om hun gewaardeerde aandacht voor de aardbevingsproblematiek in Groningen met de landelijke kerken te delen.
  7. In gesprekken met overheden aandringen op heldere maatregelen en transparante communicatie op een manier die rekening houdt met het verleden en perspectief biedt voor de toekomst.
  8. En, omdat de gevolgen van de aardbevingsproblematiek nog vele jaren zullen doorspelen, het onderzoek naar de verhouding kerk en aardbeving en naar de mogelijke bijdrage van kerken aan de leefbaarheid in de regio continueren.

Documenten - Kerk op een bevende aarde

Themamiddag 13 mei 2014