Home/Onderzoek/Onderzoek laten doen/Onderzoek door CCC

Onderzoek laten doen door CCC

Veel geloofsgemeenschappen lopen in hun specifieke context tegen bepaalde vragen of problemen aan. Wat verwacht onze omgeving, of een bepaalde generatie, van ons als geloofsgemeenschap? Welke mogelijkheden voor ontmoeting en contact liggen er om meer verbinding te krijgen met onze wijk, buurt of dorp? Wat voor behoeftes leven er onder onze gemeenteleden? Hoe kunnen wij, binnen onze mogelijkheden, op een vruchtbare manier kerk-zijn? Of breder, welke toekomstmogelijkheden zijn er voor ons als gemeente?

Onderzoeksplatform CCC biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen naar dergelijke onderwerpen. Als gemeente kunt u daarvoor onderzoekers inschakelen. Hierbij wordt met name ingezet op het voeren van focusgroepgesprekken. In deze gesprekken gaan verschillende betrokkenen, onder leiding van de onderzoeker met elkaar in gesprek. Welke ervaringen, good practices, verwachtingen, overtuigingen, maar ook teleurstellingen en kritiek leven er onder kerkleden, oud-kerkleden, of buurtbewoners? In een onderzoek wordt deze informatie geanalyseerd, geduid en vertaald in een conclusie en eventueel aanbevelingen die betrekking hebben op mogelijke vervolgstappen. Vanuit CCC worden studenten en afgestudeerde onderzoekers ingezet en begeleid om dit te realiseren. Het is daarnaast bijvoorbeeld ook mogelijk dat een predikant onder verantwoordelijkheid van CCC empirisch praktisch-theologisch onderzoek doet waarvoor PE-ects punten worden ontvangen.

Onderzoekspakketten

Hoewel onderzoek altijd een kwestie is van maatwerk, en toegespitst wordt op voor u beschikbare middelen, relevante onderwerpen en doelstellingen, hebben we drie verschillende onderzoekspakketten samengesteld die duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn.

Onderzoekspakket A

Dit onderzoekspakket is met name geschikt voor een snellere inventarisatie en verwerking van gegevens. De onderzoeker kan de onderzoeksuren bijvoorbeeld gebruiken om aan de hand van enkele focusgroepgesprekken informatie in kaart te brengen en overzichtelijk uit te werken.

  • Kosten: €1000,-
  • 43 onderzoeksuren
  • 4 begeleidingsuren

Onderzoekspakket B

Naast een inventarisatie geeft het grotere aantal onderzoeksuren in dit pakket ook ruimte voor een nauwkeurige analyse en verwerking van de verzamelde informatie. Zodoende biedt dit pakket mogelijkheden voor een bredere onderzoeksvraag, waarbij meer informatie kan worden verzameld en/of uitgebreider kan worden geanalyseerd. Daarnaast geeft het extra aantal begeleidingsuren ook mogelijkheden voor meer wetenschappelijke en theologische feedback en duiding.

  • Kosten: €3000,-
  • 130 onderzoeksuren
  • 13 begeleidingsuren

Onderzoekspakket C

Wanneer u behoefte heeft aan een uitgebreider, diepgravend en meeromvattend onderzoek, is dit pakket geschikt. Eén of enkele onderzoekers kunnen meerdere verschillende groepen benaderen, meer informatie verzamelen en deze uitgebreid analyseren. Diverse aspecten die verband houden met uw doelstelling of onderzoeksvraag kunnen op deze manier in kaart worden gebracht. Het onderzoek zal ook inhoudelijk intensief worden begeleid vanuit CCC, waarbij ook vanuit de universiteit wordt meegedacht en meegeschreven aan een praktisch-theologische reflectie.

  • Kosten: €5000,-
  • 216 onderzoeksuren
  • 21 begeleidingsuren

Mailt u voor meer informatie naar ccc@pthu.nl