Home/Onderzoek/Onderzoek laten doen/Citizen science

Wat is 'Citizen Science'?

Het onderzoeksconcept ‘citizen science’ is een manier van onderzoeken waarbij uw eigen gemeenteleden worden ingeschakeld om zo op verbindende wijze samen te werken aan uw collectieve doel als kerk. Hierbij kan de gemeente zelf de onderzoeksvraag bepalen naar aanleiding van vragen vanuit hun eigen dagelijkse praktijk.

Deze manier van onderzoek doen heeft, toegepast in een kerkelijke context, verschillende beoogde effecten:

  1. Ten eerste om gemeenteleden te betrekken bij het beleid van de kerk.
  2. Ten tweede om informatie van wijk/dorp en de gemeente te verzamelen vanuit de eerste hand.
  3. Ten derde heeft deze methode tot doel om aan te sluiten bij de belevingswereld van de gemeenteleden zodat de mogelijke interventies of aanpassingen direct relevant zijn.

Een voorbeeld van een eerder ‘citizen science’ project (niet rondom kerk zijn) is dat van Lea den Broeder. Hierbij werden burgers als onderzoekers ingezet in een onderzoek naar de leefbaarheid van de wijk Amsterdam Slotermeer. De onderzoeksgroep bestond uit 22 buurtbewoners met verschillende culturele achtergronden. Zij brachten door middel van 221 interviews met buurtbewoners de problemen van de wijk in beeld, maar daarnaast ook de mogelijkheden. De resultaten waren verrassend en boden aanknopingspunten voor gezondheidsinterventies in de toekomst.

Naar aanleiding van dit succesvolle voorbeeld van den Broeder, willen wij deze manier van onderzoek graag vertalen naar kerken en gemeenten. De vragen en thema’s die in uw gemeente spelen zouden onderzocht en in beeld kunnen worden gebracht door middel van ‘citizen science’. Hierbij zouden eigen gemeenteleden kunnen worden ingeschakeld om zo op gezamelijk de onderzoeksvraag scherp in beeld te brengen. 


Geef u op door te mailen naar ccc@pthu.nl of te bellen naar 088- 3371807 of 088- 3371678.