Home/NL-CLS/Een vitale en levendige kerk

Wat is een vitale kerk?

Er zijn veel manieren om de vitaliteit van een kerk te beschrijven. Voor het Church Life Survey onderzoek werken we met negen kernkwaliteiten. Samen geven deze kwaliteiten een breed beeld van de vitaliteit van een gemeente.

We onderscheiden drie interne kernkwaliteiten, drie inspiratie kernkwaliteiten en drie naar buiten gerichte kernkwaliteiten.

De interne kwaliteiten maken duidelijk of een gemeente betrokkenen helpt om:

1.      een levend en groeiend geloof te hebben

2.      een vitale en ondersteunende viering te ervaren

3.      een sterk en groeiend gevoel van verbondenheid te hebben

De inspiratie kwaliteiten richten zich op het leiderschap en gevoel van richting voor de kerk. Deze maken duidelijk of de betrokkenen ervaren dat de gemeente:

4.      een duidelijke, breed gedeelde visie heeft

5.      inspirerend en ondersteunend leiderschap biedt

6.      open staat voor innovatie

De naar buiten gerichte kwaliteiten geven aan of betrokkenen:

7.      praktisch zich inzetten voor de dienst aan de samenleving

8.      hun geloof willen delen (en of ze daar in slagen)

9.      bewust zich inzetten voor inclusie van diverse groepen mensen

Naast deze 9 kernkwaliteiten meten we ook 3 bezoekersstatistieken, namelijk (1) veranderingen in bezoekersaantallen en samenstelling van de bezoekers, (2) hoeveel bezoekers nieuw zijn en (3) betrokkenheid van jongeren en jongvolwassenen.