Home/NL-CLS/Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vind u veelgestelde vragen met betrekking tot het onderzoek

Wat is een vitale kerk?

Vitaliteit is veel meer dan het hebben van een vol kerkgebouw op zondag. Daarom werken we met een breed model voor vitaliteit. We onderscheiden 9 kernkwaliteiten. Lees hier meer over het model waar we mee werken.

Hoe ziet een "enquêtezondag" eruit?

Op een zondag wordt er voor, tijdens of na de dienst ruimte gemaakt voor de kerkgangers om in ongeveer twintig minuten de enquête in te vullen. Deze enquête is ook digitaal beschikbaar, zodat mensen deze via een smartphone of computer in kunnen vullen. Zo is het ook mogelijk voor de mensen die thuis meeluisteren om deel te nemen aan de enquête. 

Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig?

Voor de "enquêtezondag" zijn ongeveer drie tot vier vrijwilligers nodig om het geheel in goede banen te leiden. Voor deze vrijwilligers wordt er een instructiemoment gepland waarop ze worden toegerust voor deze taak.