Home/NL-CLS/Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vind u veelgestelde vragen met betrekking tot het onderzoek

Wat is een vitale kerk?

Vitaliteit is veel meer dan het hebben van een vol kerkgebouw op zondag. Daarom werken we met een breed model voor vitaliteit. We onderscheiden 9 kernkwaliteiten. Lees hier meer over het model waar we mee werken.

Waarom een enquête?

Het enquêtemoment zorgt ervoor dat u samen met alle deelnemers luistert naar elkaar. Door samen de enquête in te vullen en later de resultaten samen te bespreken, krijgt u inzicht in waar u nu als kerk staat, en zet u de eerste stappen op weg naar meer vitaliteit. Wij geloven dat de stem van God door de stemmen van alle deelnemers kan klinken: met alle heiligen doet u onderzoek naar uw kerk, om de lengte, breedte, hoogte en diepte van God meer te kunnen begrijpen (Efeze 3:18).

Wat kan onze kerk met deze enquête?

De enquête geeft overzicht van wat er al is in de gemeente en waar het verlangen naar uitgaat. Door de enquête samen in te vullen en over de resultaten in gesprek te gaan ontstaat er vernieuwing. Dit gesprek biedt een goede basis om verdere stappen te ondernemen, bijv. in beleidsontwikkeling, het starten van nieuwe initiatieven of het zoeken van begeleiding.

Wie kan ons verder helpen om iets te doen met de resultaten?

De Protestantse Kerk heeft een begeleidingsaanbod ontwikkeld. Neem contact op met ccc@pthu.nl voor de mogelijkheden.

Hoe ziet een "enquêtemoment" eruit?

U kiest een aantal momenten uit waarin u ruimte maakt voor deelnemers van uw gemeente om in ongeveer veertig minuten de enquête in te vullen. Deze enquête is ook digitaal beschikbaar, zodat mensen deze via een smartphone of computer in kunnen vullen. Wij adviseren om in ieder geval één enquêtemoment te plannen tijdens de zondagse kerkdienst. Dan maakt u er echt een gezamenlijk moment van waar iedereen de schouders eronder zet, en benadrukt u dat de enquête bedoeld is om naar elkaar en naar God te luisteren.  

Kan ik ook online de enquête invullen?

Dat is mogelijk. U krijgt een link en een unieke kerkcode die iedereen van uw gemeente kan gebruiken om de enquête online in te vullen. Zorg wel dat het wifi-netwerk voldoende bandbreedte heeft of adviseer mensen om hun eigen mobiele data-abonnement te gebruiken bij het invullen.

Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig?

U heeft een team van drie of vier vrijwilligers nodig om het geheel in goede banen te leiden. Voor deze vrijwilligers is er instructiemateriaal die hen toerust voor deze taak.

Wat kost de Church Life Survey?

U betaalt een vast bedrag van €350 per gemeente en €3 per enquêteformulier. Een gemeente met 100 deelnemers die een enquête invullen, betaalt dus €650.

Kan ik subsidie krijgen?

Ja, via de commissie steunverlening is het mogelijk een subsidie aan te vragen. Als u hier gebruik van wilt maken, neem contact op met ccc@pthu.nl.

Voor wie is de enquête bedoeld?

De enquête is voor iedereen van 15 jaar en ouder die bij uw kerkgemeenschap hoort en mee wil doen. Meestal zijn dat de actieve betrokken mensen.

Hoeveel mensen moeten minimaal deelnemen aan de enquête om deze representatief te laten zijn?

Aan de enquête moeten minimaal vijftien mensen meedoen. Dit heeft te maken met privacy: de enquête wordt door iedere deelnemer anoniem ingevuld, zodat deelnemers de ruimte krijgen om eerlijk op de vragen te antwoorden. Als minder mensen de enquête in zouden vullen, zouden de gegeven antwoorden makkelijk terug te leiden zijn tot bepaalde personen. Dat willen we voorkomen.