Home/NL-CLS/Vijf stappen tot een succesvolle enquête/Toepassen

2. Toepassen

Organiseer en faciliteer de enquête op een goede manier, zodat iedereen erbij betrokken wordt. Hoe dat precies moet, wordt duidelijk gemaakt op de voorlichtingsbijeenkomst die voorafgaande aan de enquêtezondag door ons onderzoeksplatform CCC wordt georganiseerd.

U bent vrij om te kiezen op welk moment u de enquête afneemt.

Als de enquêtes zijn ingevuld, kunt u die opsturen naar de PThU in Groningen. Het adres is:

CCC: NL-CLS team
Postbus 11069
9700 CB Groningen

Kerntaken

Voor de enquête:

  1. Wijs binnen uw gemeente iemand aan die de enquêtes coördineert.
  2. Herinner uw kerk aan de datum van de enquêtezondag. Indien ze de enquête online willen invullen, kan dat in de kerk via hun eigen smartphone.

De enquête invullen:

  1. Zorg ervoor dat duidelijk is bij de verantwoordelijken wat er moet gebeuren. Zorg ervoor dat de kerk-code bekend is. Download hier de powerpoint om de Kerkcode weer te geven in uw kerk.
  2. Verzamel de ingevulde enquêtes.

Na de enquête:

  1. Stuur de ingevulde enquêtes op naar de PThU te Groningen.

CCC: NL-CLS team
Postbus 11069
9700 CB Groningen