Home/NL-CLS/Vijf stappen tot een succesvolle enquête/Toepassen

2. Toepassen

Organiseer en faciliteer de enquête op een goede manier, zodat iedereen erbij betrokken wordt. Hoe dat precies moet, wordt duidelijk gemaakt op de voorlichtingsbijeenkomst die voorafgaande aan de enquêtemomenten door ons onderzoeksplatform CCC wordt georganiseerd.

U bent vrij om te kiezen op welk moment u de enquête afneemt. Dat kan zowel tijdens een kerkdienst, als tijdens een Bijbelkring, koorrepetitie, noem het maar op.

Als de enquêtes zijn ingevuld, kunt u die opsturen naar de PThU in Groningen. Het adres is:

CCC: NKP
Postbus 11069
9700 CB Groningen

Kerntaken

Voor de enquête:

  1. Wijs binnen uw gemeente een of meerdere personen aan die de enquêtes coördineren.
  2. Herinner uw kerk aan de datum van het enquêtemoment, of aan de diverse data. Indien ze de enquête online willen invullen, kan dat in de kerk via hun eigen smartphone.

De enquête invullen:

  1. Zorg ervoor dat duidelijk is bij de verantwoordelijken wat er moet gebeuren. Zorg ervoor dat de kerk-code bekend is. Download hier de powerpoint om de Kerkcode weer te geven in uw kerk.
  2. Verzamel de ingevulde enquêtes.
  3. Zorg ervoor dat er vrijwilligers zijn die kunnen helpen met het invullen van de enquêtes. Denk aan iemand wiens zicht beperkt is: de vrijwilliger kan de vragen en antwoordmogelijkheden voorlezen, en het gekozen antwoord aankruisen.

Na de enquête:

  1. Stuur de ingevulde enquêtes op naar de PThU te Groningen.

CCC: NKP
Postbus 11069
9700 CB Groningen