Home/NL-CLS/Vijf stappen tot een succesvolle enquête/Communicatie

4. Communicatie

Deel de bevindingen van de enquête met uw kerk zodat de hele kerk deel uitmaakt van de toekomstige plannen en doelen. Hoe meer kerkgangers hierin delen, hoe meer betrokken iedereen zich voelt en hoe gezonder de kerk is.

Vier met elkaar dat u bepaalde sterke punten en gaven heeft, zoals die naar voren zijn gekomen in het rapport. Bid samen om inzicht en wijsheid.

Maak bekend welke acties ondernomen gaan worden aan de hand van de resultaten van de enquête. Nodig kerkgangers uit om een werkgroep of commissie te vormen die medewerking verleent aan de uitvoer van de plannen, het bepalen van een visie of bepalen van vervolgstappen. Ideeën voor een werkwijze kunt u vinden in het werkboek.

Kerntaken

  1. Communiceer de inzichten die u uit de enquête heeft gehaald met de kerk en vier uw sterke punten en gaven.
  2. Maak bekend aan uw kerk welke acties ondernomen gaan worden.
  3. Nodig kerkgangers uit deel te nemen in een commissie of werkgroep.