Home/NL-CLS/Vijf stappen tot een succesvolle enquête/Actie

5. Actie

Het is belangrijk om iets te doen met de resultaten van de enquête. Kerken kunnen de resultaten gebruiken om betekenisvolle gesprekken te voeren en wel overwogen besluiten te nemen. Zo worden de resultaten gebruikt als ondersteuning voor een besluit. Kerken kunnen een plan van aanpak formuleren waarin kerkgangers aangemoedigd worden hun gaven en talenten te gebruiken ten goede van de kerk.

Bijeenkomst over sterke punten

U zou een korte bijeenkomst kunnen organiseren om te vieren wat de sterke punten en gaven en talenten van uw kerkgangers zijn, zoals die naar voren zijn gekomen in de enquête. Tijdens die bijeenkomst kan het gesprek gevoerd worden over hoe die gaven en talenten verdiept en meer benut kunnen worden in de gemeente. Bid en dank samen voor de gaven die God u heeft gegeven. In het werkboek kunt u vinden hoe u deze bijeenkomst vorm kan geven.

Plannen, visie formuleren, handelen

Neem de tijd om de resultaten te verwerken en handel er daarna naar. In het werkboek zijn een aantal ‘plan processen’ gegeven, die een idee geven hoe u kunt handelen naar de resultaten. Nodig elke kerkganger uit mee te doen aan het gekozen proces, of stel een commissie in die actie onderneemt. Moedig iedereen aan om de doelen die de kerk voor zichzelf heeft gezet te bereiken.

Samen in actie komen

Welk plan u ook opstelt, het is bovenal belangrijk om in actie te komen. Zorg ervoor dat kerkgangers betrokken zijn bij het plan/de visie, en bij het bereiken ervan. Een gezamenlijke visie die door iedereen ondersteund en nagestreefd wordt is de meest krachtige kwaliteit van een kerk, die tot een gezonde en vitale gemeenschap leidt. Nadat u in actie gekomen bent is het goed om regelmatig te evalueren hoe het gaat en om ervoor te zorgen dat kerkgangers te allen tijde betrokken blijven. U kunt dit onder andere doen door betrokken te blijven bij dit proces van enquêteren.

Kerntaken

  1. Neem de tijd om de resultaten te verwerken.
  2. Gebruik het werkboek om een plan te maken en ernaar te handelen.
  3. Kom samen in actie.
  4. Evalueer regelmatig om het proces in de gaten te houden, en mensen betrokken te houden.