Home/NL-CLS/Vijf stappen tot een succesvolle enquête

Vijf stappen tot een succesvolle enquête

Maak van de enquête een positief en inclusief proces, dat helpt om samen als kerk verder te komen

Wij geloven dat de enquête over de vitaliteit van uw kerk een vruchtbare ervaring kan zijn, die uw kerk ondersteunt en verder helpt om samen kerk te zijn. Hieronder staan vijf stappen beschreven die uw kerk helpen om de enquête als een positief en inclusief proces te gebruiken in het bouwen aan de toekomst

Stap 1: Voorbereiding

Voordat u deelneemt aan het onderzoek is het belangrijk om het doel van de enquête voor uzelf/de leidinggevenden vast te stellen, en vervolgens met uw kerk te delen. Benadruk de waarde van ieders inbreng zodat iedereen zich mede-eigenaar weet van het project

 • Promoot het doel van de enquête bij uw kerkgangers en de kerkleiders
 • Kies een datum of meerdere data binnen de tijdspanne van een maand om de enquête uit te voeren

Stap 2: Begeleiding

Voor de enquête zelf is het van belang dat het goed georganiseerd en gefaciliteerd wordt, waarbij u zeker bent dat iedereen er deel van uitmaakt. 

 • Ontvang de enquêtes
 • Kondig de enquêtedatum of -data aan bij uw kerkgangers
 • Vul de enquêtes in en stuur ze terug naar het onderzoeksplatform CCC 

Stap 3: Evaluatie

Reflecteer met de kerkleiders op de resultaten van de enquête. Krijg de feedback, die uw kerkgangers in de enquête hebben gegeven, scherp voor ogen en overdenk deze feedback.

 • Ontvang uw profiel met resultaten van uw gemeente
 • Onderzoek uw resultaten met de kerkenraad
 • Overweeg de bereidheid van uw kerk om te reageren op de resultaten

Stap 4: Communicatie

Deel de uitkomsten van de enquête met de hele kerk om hen deel te laten worden van toekomstplannen, richtingen die worden ingeslagen en missiedoelen. Een sterk gevoel van eigenaarschap leidt tot een gezondere en vitalere kerk.

 • Vier samen de sterke kanten van de gemeente en communiceer de inzichten met de kerk
 • Bid samen voor toekomstplannen 

Stap 5: Actie

Vorm een actieplan dat kerkgangers aanmoedigt om bij te dragen met hun gaven en talenten. Ga samen actie ondernemen

 • Geef de tijd om te reflecteren en te antwoorden op uw resultaten
 • Gebruik het instructieboek en andere aangeboden hulpmiddelen om de actie te plannen en te ondernemen
 • Ga samen actie ondernemen en evalueer regelmatig met het oog op de toekomst
 • Betrek de hele kerk in het uitvoeren en evalueren van de toekomstplannen