Kerkelijke jongeren geloven wel, maar getuigen weinig

29 april 2020

Kerkelijk jongeren vinden hun geloof belangrijk, maar slechts iets meer dan de helft voelt zich geroepen om actief van Jezus te getuigen. Dit staat te lezen in het onderzoek 'Geloof en missie in het leven van jongeren' dat vanavond gepresenteerd wordt tijdens een online mini-symposium. Dit onderzoek is in de afgelopen periode uitgevoerd door Elsbeth Visser en Ronelle Sonnenberg van het OJKC (Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur aan de PThU) in opdracht van de GZB, IZB en HGJB.

Vraag

De GZB, IZB en HGJB, de opdrachtgevers van het project, zijn drie orthodox hervormde organisaties binnen de Protestantse Kerk. Al langere tijd vroegen zij zich af hoe ze met hun activiteiten en dienstverlening beter zouden kunnen aansluiten bij de leef- en belevingswereld van jongeren uit hun achterban. Daarom formuleerden ze de volgende vragen: Hoe geloven jongeren anno nu? Welke rol speelt het geloof in hun dagelijks leven? En zien jongeren het belang van missionair zijn en het doorgeven van Gods Woord? Willen ze daar zelf een bijdrage aan leveren? Op basis van deze vragen werd de hoofdvraag geformuleerd: Wat is het missionair bewustzijn en handelen van christelijke jongeren (16-25 jaar, in de achterban van de GZB, HGJB en IZB) en welke rol spelen geloof en kerk hierin?

Kerkelijk actief

De vragenlijst die de basis vormt van het onderzoek, is door 2114 jongeren ingevuld. Van deze jongeren is 73,3% actief in een kerkelijke gemeente. Van deze actieve jongeren is 60-70% tevreden over hun kerkerlijke gemeente. Ze vinden dat ze serieus worden genomen. Negatief zijn ze wel over de mate waarin er een open gesprek mogelijk is.

Getuigen

Voor 80% van de jongeren die de vragenlijst invulden is geloof belangrijk. 81,1% van de jongeren gelooft zelfs dat Jezus de enige weg is om behouden te worden. Toch speelt geloof alleen een rol binnen het gezin, de vriendenkring en de kerk. Voor slechts weinig jongeren speelt geloof een rol bij sporten, werk of studiekeuze. Ook voelt maar een heel kleine meerderheid (52,2%) zich verantwoordelijk om van Jezus te getuigen. Als jongeren getuigen, doen ze dat niet om de ander te willen overtuigen of bekeren. 67,4% van de jongeren geeft aan dat ze getuigen van Jezus door de manier waarop ze in hun leven staan. Om missionair te kunnen zijn of aan missionaire activiteiten deel te nemen, hebben jongeren medejongeren nodig. Ze willen het samen doen. Zonder leeftijdsgenoten haken jongeren af bij missionaire acitiviteiten.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.