André Mulder wordt parttime bijzonder hoogleraar bij Rijksuniversiteit Groningen

12 maart 2024

Dr. André Mulder start per 1 maart 2024 voor een dag in de week als nieuwe bijzonder hoogleraar Levenbeschouwing en geestelijke volksgezondheid bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zijn leeropdracht is levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor jongeren en zingeving. André Mulder is bij de PThU onderzoeker op de onderzoeksplaats Sociale Inclusie en Levensbeschouwing van Mensen met een Verstandelijke Beperking, die valt onder de Bijzondere Leerstoel Diaconaat.

Nadruk op jongeren met verstandelijke beperking

Dr. André Mulder richt zich in zijn onderzoek vooral op de bijdrage die geloofsgemeenschappen als natuurlijke netwerken kunnen leveren aan sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. In zijn kenniswerkplaats bij de PThU bestudeerde hij de afgelopen jaren met studenten en professionals vragen naar zinbeleving en zingevingsondersteuning. Daarin komen vragen van geestelijk verzorgers, zorgprofessionals en geloofsgemeenschappen aan de orde.

Ook binnen de nieuwe leerstoel legt Mulder de nadruk op zingevingsondersteuning aan jongeren met een licht verstandelijke beperking. Hij hoopt kennis te vergaren over hoe zingeving door jongeren met een licht verstandelijke beperking wordt vormgeven, en hoe zorgprofessionals hen zingevingssensitief en zinbelevingsgericht kunnen ondersteunen. Hij wil zich richten op thema’s als intersectionaliteit, omgang met existentiële vragen in de diverse domeinen van geestelijke verzorgen en op het inzetten van levensbeschouwelijke bronnen als muziek en kunst. "Het is mijn verlangen dat deze jongeren gezien worden in wie ze zijn en in de talenten waarover ze beschikken," aldus Mulder. "Ik hoop dat mijn onderzoek bijdraagt aan het vormgeven van manieren van ondersteuning die bij hen past zodat ze zich meer zullen thuisvoelen in onze samenleving." Naast zijn bijzonder hoogleraarschap blijft Mulder bij de PThU werken.

De bijzondere leerstoel wordt gevestigd aan de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij (RUG) door het Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid (KSGV). Het werk op deze leerstoel sluit aan bij onderzoek dat op de faculteit naar geestelijke verzorging wordt gedaan. Meer informatie op de site van de Rijksuniversiteit Groningen.